Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vorm en wezen van de huwelijkssluiting naar de oud-oostersche rechtsopvatting - pagina 38

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vorm en wezen van de huwelijkssluiting naar de oud-oostersche rechtsopvatting - pagina 38

Openbare les, gehouden bij den aanvang van zijn lessen als privaat-docent in de Oostersche rechtsgeschiedenis en de Grieksch-Egyptische papyrologie aan de..Rijks-Universiteit te Leiden op Woensdag 31 Januari 1934

2 minuten leestijd

36

\

i n ) Vgl. voor den text in kwestie: David, Adoption p. 10 regel 10 v.v., waar echter zeker (regel 28) met Koschaker, Z A 41 p. 63, noot 4 inplaats van ap-lu-us-su gelezen moet worden: \a-ni\i-lu-us-su. 112) Zoo regel 1 7 — 1 9 . Hierbij taalkundige opmerkingen bij Meissner, Beiträge zum ass. Wörterbuch II p. 9 v. v. Bezwaren tegen Meissner bij v. Soden, O L Z 1933, p. 738. 113) Regel 2 1 — 2 7 , bij regel 27 vgl. David, t. a. p. p. 115 taalkundige opmerkingen bij Meissner, t. a. p. p. 38 v. v. 114) Regel 28—36, regel 44—46. 115) Regel 34. 116) Regel 37—39. 117) Regel 40—46. 118) § 25—27, 32, 33, 36, 38. In tegenstelling met het normale huwelijk, waarbij een deductio mulieris in domum mariti plaats vindt, kan dit huwelijk met Koschaker (M V A G 1921, 3 p. 64; Z A 41 p. 87 Anm. 4) zeker als vrij huwelijk gekarakteriseerd worden. Men hoede zich er echter voor, reeds met het oog op het in den text aangegeven motief, waarom de „Einsippung" in deze huwelijksvorm ontbreekt (afwijkende meening hieromtrent bij L e w y , Z A 36 p. 145 v. v.), al te verstrekkende gevolgtrekkingen daaruit te maken. Hieruit volgt noch, dat den man geenerlei macht over de vrouw toegekend was (vgl. § 27, 33, 36, 38), noch dat de kinderen de moeder volgden (daartegen § 26), noch dat in dit geval geen bruidprijs betaald zou zijn (zoo b.v. Koschaker, t.a.p. p. 85; hiertegen pleit echter de in den text aangevoerde passus der serie ana ittisu, alsmede § 38 van het Assyrisch Wetboek, waarin nadrukkelijk van een overdracht der tirhatu gesproken wordt). Dat hieruit tenslotte geen enkele gevolgtrekking ten opzichte van een oorspronkelijk matriarchaat getrokken kan worden, behoeft nauwelijks gezegd te worden; ook Koschaker staat, zooals hij t. a. p. p. 89 uitdrukkelijk doet uitkomen, tegenover een dergelijke hypothese afwijzend. 119) Gen. 2 9 : 18 v. v., een zeer merkwaardige text (vgl. reeds Neubauer, t. a. p. p. 71), die slechts te begrijpen is, wanneer men de afwijkende huwelijksvorm aanneemt, waarbij aan den vader der bruid bepaalde bevoegdheden over den schoonzoon toegekend waren. Ook slechts dan, wanneer men in Jacob den erfzoon ziet, wordt de klacht van Lea en Rachel begrijpelijk, als zij zeggen (Gen. 31 : 14 v. v.), dat hun vader Laban hun van het erfrecht berooft, waarop zij volgens toenmalige rechtsopvatting anders geen recht zouden hebben gehad (een zoodanig recht kregen de dochters eerst door Num. 27). Dat de man van de erfdochter den naam van

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 januari 1934

Brochures (TUA) | 45 Pagina's

Vorm en wezen van de huwelijkssluiting naar de oud-oostersche rechtsopvatting - pagina 38

Bekijk de hele uitgave van woensdag 31 januari 1934

Brochures (TUA) | 45 Pagina's

PDF Bekijken