Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Erfelijkheid en samenleving - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Erfelijkheid en samenleving - pagina 3

Rede uitgesproken op de 9den maart 1934 ter gelegenheid van den zestienden verjaardag der Landbouwhoogeschool door den rector magnificus

2 minuten leestijd

E R F E L I J K H E I D EN S A M E N L E V I N G • UITGESPROKEN O P DEN 9 D E N MAART 1 9 3 4 TER GELEGENHEID VAN ' DEN ZESTIENDEN VERJAARDAG DER LANDBOUWHOOGESCHOOL DOOR DEN RECTOR MAGNIFICUS

DR J. A. H O N I N G Mijne Heeren Curatoren, Professoren, Lectoren, Dames en Heeren Assistenten en Studenten en verder Gij allen, die met ons den zestienden verjaardag der Landbouw hoogeschool komt vieren, welkome toehoor deressen en toehoorders, Misschien gebeurt het vaker dan men wel denkt, dat de keus van het onderwerp voor een diës-rede onder invloed staat van gesprekken met studenten over belangrijk geachte kwesties van den dag, of, zooals hier, het direct gevolg is van een verzoek eens over het studievak in verband met het maatschappelijk leven te spreken, waar dit laatste zoo duidelijk in het teeken van den strijd staat, over erfelijkheid en samenleving. Voor den bioloog, die den strijd om het bestaan in de natuur meent te hebben leeren verstaan, is zulk een verzoek allicht aanleiding tot bespiegeling over het algemeen geldig zijn der natuurwetten voor zoover wij die bij de levende wezens hebben kunnen benaderen. Voor den geneticus is het thans als het ware een terugroep tot de werkelijkheid, die hij dikwijls liefst vergeet. Maar het vak is op het oogenblik zoowel middel tot als voorwerp van strijd, men bewijst het te veel eer of ontkent zijn waarde, misbruikt het, al naar behoefte. En toch is de erfelijkheidsleer, grootendeels de studie der tallooze variaties op het Mendel-thema, van huis uit een onschuldig vak. Maar als toegepaste wetenschap zou het heel wat minder onschuldig zijn, indien het verwijt juist was, dat door haar de crisis van thans verergerd zou wezen, dat door haar van vele voedingsmiddelen overproductie heerscht. Van meer beteekenis dan crisis-argumenten is hetgeen den laatsten tijd over het belang van de erfelijkheid bij den mensch gedebiteerd wordt, pro en contra. Verleden jaar heeft een Rotterdamsch geneesheer in beperkten kring, voornamelijk medici en biologen, den knuppel in het hoenderhok geworpen met een voordracht over eugenetica

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1934

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Erfelijkheid en samenleving - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 maart 1934

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

PDF Bekijken