Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Scheiding en de Gereformeerde gezindheid 1834-1934 - pagina 13

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Scheiding en de Gereformeerde gezindheid 1834-1934 - pagina 13

Rede gehouden voor de bondsvergadering der Herv. Geref. Jongelingsvereenigingen, Hemelvaartsdag 10 Mei 1934

2 minuten leestijd

11 souvereine Vorst „den Christelijk Hervormden Godsdienst" belijden zal, uit die van 1815 w a s ook dit verdwenen. Theoretisch beschermde de Staat alle religies gelijkelijk en had dus de Koning geen recht in het leven der Kerkformaties in te grijpen. Daaraan hield hij zich tegenover alle Kerkgenootschappen, behalve tegenover de oude nationale Kerk. Aan haar wijdde hij zijne bijzondere zorgen, 'zoodat zij van hare vrijheid beroofd w e r d Zoo was Comrie's profetie vervuld en in den ontkerstenden Staat werd de Kerk der verwording prijs gegeven. Onder de haar opgelegde organisatie werd Gods Kerk van hare rechten beroofd en aan de willekeur der tot heerschappij gekomen nieuwlichterij overgeleverd. En daarmede w a r e n de v o o r w a a r den gegeven voor den k e r k d i j k e n strijd, zooals deze tot nu toe voortwoedt, voor het conflict tusschen het „staatscreatuur" van 1816 en de Gereformeerde gezindheid. En in die worsteling verschijnt nu de scheiding als een der vormen van verzet van Gods levende Kerk tegen het dwangbuis van het onrechtmatig opgelegde instituut, dat verwereldlijking deiKerk sanctioneerde en dat, door Staatsgeweld gehandhaafd, het kruis werd, dat de Nederlandsehe Gereformeerde Kerk torst als het oordeel over 'haar ontrouw. Zij zelve toch heeft mede door verloochening van Gods waarheid de revolutie gekweekt en alzoo de boeien gesmeed, die haar eigen lichaam omklemmen. 19. Elk Burger heeft vrijheid, om God te dienen naar de overtuiging van zijn hart. De Maatschappij verleent, ten dezen opzigte, aan allen gelijke zekerheid en bescherming; mits de openbare orde, door de Wet gevestigd, door hun uiterlijken eeredienst nimmer gestoord worde. Art, 20. Geene burgerlijke voordeelen, of nadeel en, zijn aan de belijdenis van eenig Kerkelijk Leerstelsel gehegt. Art, 21, Elk Kerkgenootschap zorgt voor het onderhoud van zijnen Eeredienst, dezelfs Bedienaren en Gestigten. Zie ook A, Ypey en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsehe Hervormde Kerk, dl. IV, blz, 150, waar het besluit wordt vermeld: ,,dat niet alleen geene bevoorregte of heerschende kerk meer kan of zal geduld worden, maar dat ook alle plakkaten en resolutiën der gewezene Staten Generaal, uit het oude stelsel der vereeniging van kerk en staat geboren, zullen worden gehouden voor vernietigd. Wij hebben het dragen van onderscheidene teekens, door leeraren of andere kerkelijke beambten op openbare straten en wegen, het oefenen van godsdienstige plegtigheden buiten de muren van kerken en bedehuizen en het luiden der klokken ter aankondiging der godsdienstoefening afgeschaft, enz. i) Zie Mr. W. J . C. v. Hasselt, a. w. blz. 148—172, blz. 170, het achtste Hoofdstuk: van den Godsdienst, enz.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 mei 1934

Brochures (TUA) | 35 Pagina's

De Scheiding en de Gereformeerde gezindheid 1834-1934 - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 8 mei 1934

Brochures (TUA) | 35 Pagina's

PDF Bekijken