Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De wijngaard te Baäl-Hamon - pagina 11

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De wijngaard te Baäl-Hamon - pagina 11

Intreepredikatie, gehouden Donderdagavond 16 Aug. 1934 voor de Chr. Ger. Gemeente te Arnhem

3 minuten leestijd

maar Hij wil ze ervoor gebruiken, dat de zondaar zijn rechte gedaante leere verstaan. De arbeid van den hoeder is dan in de eerste plaats: den grond omgraven. Dat wil zeggen, dat de dienaar overtuigend en hartrakend moet prediken, op een zoodanige wijze, dat de hoorder versta den ernst van het leven en de totale verlorenheid van den mensch. Dat noch deugden, noch plichten den mensch aangenaam voor God kunnen maken. Dat naast de zonde niets gemakkelijker groeit in het menschelijke hart dan „natuurlijke godsdienst". Braakt ulieden een braakland en zaait niet onder de doornen. Zoo heb ik hier, gemeente, den grond om te graven; de ploegschaar erin te zetten. En naarmate de grond is, zal die arbeid zijn. ïk weet niet, hoe dezelve hier is. Dat zal mijn omgang onder ulieden mij leeren. 2. Den wijngaard van steenen zuiveren. Zoo heb ik de steenen des aanstoots weg te nemen en de ongeregelden te vermanen. Het is goed, dat er ergernissen komen, opdat de oprechten openbaar worden. Maar wee degenen, door wien de ergernissen komen. Het ware hem beter, zegt de Schrift, dat hij nooit ware geboren. O, daar kunnen wat ergernissen zijn in een gemeente. Vooral in onzen geesteloozen tijd. Hoe kan satan dan zijn slag slaan. W a t een haat; welk een nijd! wil er zegen zijn in den wijngaard, dan moeten die steenen des aanstoots worden weggezuiverd. Geve de Heere weinig werk, wat dit stuk aangaat. Steenen zijn zoo hard! Z e wonden zoo de handen des dienaars. Z e doen zijn hart zoo vaak pijn. Maar, — al zouden het de beste vrienden zijn — wie een aanstoot is, moet weggenomen. De Heere eischt het. 3. Planten en natmaken. Dit is een voornaam werk van den hoeder. Z o o moeten door de bediening, wanneer de Heilige Geest Zich ermee paren wil .nieuwe plantjes worden aangelegd. Dat zijn zij, die onder en door de prediking des woords het waarachtige, nieuwe leven uit God deelachtig worden. Die uit leeren roepen: verloren, verloren! Die hun rampzaligen staat voor God leeren inzien O, wat zalig werk, om zulken te mogen natmaken; om ze te voeren tot de Fontein van levend water! Om ze te wijzen naar den eenigen weg Jezus Christus. Natmaken wil ook zeggen: de dorre, lustelooze zielen weer eens op te wekken en de drooge aarde door het woord des Heeren weer eens week te maken! Gij kunt vaak zoo traag en dor opgaan, al is het niet naar uw zin. Een kind des Heeren verstaat dit. Dan leeft er in het diepst der Ziel: Och, werd ik derwaarts weer geleid; dan zou mijn mond U d' eere geven. En ziet, dan wordt ge soms zoo verrast in het 10

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1934

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

De wijngaard te Baäl-Hamon - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van donderdag 16 augustus 1934

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

PDF Bekijken