Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christusprediking bij het modernisme - pagina 37

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christusprediking bij het modernisme - pagina 37

Een critische beschouwing van derzelver aard en motiveering. Rede bij de overdracht van het rectoraat aan de Theologische School der Christelijke Gereformeerde Kerk te Apeldoorn op dinsdag 18 september 1934

2 minuten leestijd

van den vorigen cursus kon slechts één student worden ingeschreven. En dat terwijl er zulk een nood is. Het moge de gansche kerk wel ernstig opwekken, om te smeeken, of de Heere met Zijn Heiligen Qeest den hof doorwaaien mocht, opdat er meerdere jonge mannen werden aangegord om in den dienst des Evangelies te mogen arbeiden, tevens, opdat er een opwekking kome, om toch vóór alle andere zaken de School en de Opleiding met gulle offervaardigheid te gedenken, aangezien tot den welstand onzer Kerk, en mede tot bevestiging van al den anderen arbeid in Gods Koninrijk, ook van het werk der Zending, vóór alles noodig zal zijn, dat het met de School wèl ga. Waarbij men tevens versta, dat tot den waren welstand bovenal behoort, dat we mannen uit Gods hand ontvangen, die van Gods Geest gezalfd mochten blijken te zijn, om in deze tijden van zooveel verval en verwatering de onveranderlijke waarheid Gods, die naar de godzaligheid is, te blijven preeken. Die in hun prediking en in al hun ambtelijken arbeid klaarlijk vertoonen te beseffen, dat zalig-worden is en blijft een genadewonder Gods, hetwelk aan geen tijdgeest, cultuur, landstreek of volksaard gebonden is, noch zich daarnaar richt; predikers, die goed verstaan, dat onze kerk middellijker wijze staat of valt met het al of niet brengen van deze waarheid, dat is van een C/zristas-prediking, die den ganschen vollen Christus brengt, niet slechts naar het werk van Christus vóór ons, maar ook in ons en door ons, m.a.w. Christus zooals die door Zijn Geest functionneert in de levende Kerk. Hooggeachte broederen, collega's en studenten, gij hebt mij de uitoefening van het Rectoraat al bijzonder aangenaam en gemakkelijk gemaakt door uw liefdevolle toegenegenheid, welke ik op menigvuldige wijze mocht ervaren, en waarvoor ik u mijn erkentelijkheid gaarne openlijk betuig. Thans reiken we den Rector-staf over aan U Hooggeachte Geels. Voor de eerste maal wordt U, volgens besluit van Heeren Curatoren, het Bestuur der School opgedragen. Moge onder uw leiding de zoo noodige belangstelling en het gebed voor onze Theol. School nog vermeerderen. Bekwame de Heere U tot Uw gewichtige taak. Heil den nieuwen Rector!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1934

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

Christusprediking bij het modernisme - pagina 37

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 18 september 1934

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

PDF Bekijken