Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 37

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 37

Een oorspronkelijk Italiaans geschrift. Verschenen in het jaar 1542 te Venetië, waaarvan naar schatting 40.000 exemplaren op last van de inquisitie zijn verbrand.

2 minuten leestijd

geloof in Jezus Christus; en dadelijk daarop heet het: (Gal. 2 : 21) Indien de rechtvaardigheid door de wet is, zoo is dan Christus te vergeefs gestorven. In zijnen brief aan de Romeinen (Rom. 10 : 9, v.v.) vergelijkt hij de rechtvaardigheid uit de wet met die uit het Evangelie, en zegt dat de eerste in werken, de tweede in het geloof bestaat. „Namelijk — zoo schrijft hij indien gij met uwen mond zult belijden den Heere Jezus, en met uw hart gelooven dat God Hem uit den doode opgewekt heeft, zoo zult gij zalig worden. W a n t met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, en met den mond belijdt men ter zaligheid". Zóó duidelijk leert ons Paulus, dat het geloof, zonder de werken, den mensch rechtvaardig maakt. En niet alleen hij, maar alle heilige leeraars, die na hem kwamen, hebben deze hooge en heerlijke waarheid van de rechtvaardiging uit het geloof erkend en bekrachtigd. Onder hen staat Augustinus bovenaan in zijn geschrift over het geloof en de werken, in dat over den geest en de letter, in zijne 83 vraagstukken, in het door hem aan Paus Bonifacius gerichte schrijven, en in zijne verklaring van den 31sten Psalm; terwijl hij op nog vele andere plaatsen deze leer verdedigt en bewijst, dat wij gerechtvaardigd worden door . het geloof, zonder de hulp der goede werken, daar deze niet oorzaak maar uitwerksel zijn der rechtvaardiging. Ook bewijst hij ten duidelijkste, dat de woorden van Jacobus, mits recht verstaan, deze leer in geenen deele weerspreken. Origenes verdedigt almede deze leer in zijn vierde boek over den brief aan de Romeinen, waarin hij verzekert dat, volgens Paulus, het geloof alleen genoegzaam is ter rechtvaardiging, in dier voege dat de mensch alleen daardoor gerechtvaardigd wordt, al had hij ook geen enkel goed werk gedaan; gelijk dan ook de met Jezus gekruiste misdadiger gerechtvaardigd werd, zonder de werken der wet, daar de Heere niet in aanmerking nam zijne vroegere wanbedrijven en evenmin wachtte op zijne goede werken, 37

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 96 Pagina's

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 37

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 96 Pagina's

PDF Bekijken