Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De preektrant van de dominé's in de Kerken der Afscheiding in de jaren 1834-1869 - pagina 19

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De preektrant van de dominé's in de Kerken der Afscheiding in de jaren 1834-1869 - pagina 19

Referaat, gehouden op de Predikantenconferentie te Utrecht, april 1934

3 minuten leestijd

weer een toepasselijk slot m a a k t en hij over het gezin, over d e leerlingen v a n den overledene heen tot de gemeente komt d a n krijgt g e deze typeerende zin : „ O onbekeerden mocht dit u eens tot bekeering strekken. — E n gij bekommerden, die v a n w e g e de veelheid uwer overtredingen bekommerd zijt, dat gij zijnen r a a d zoo weinig hebt o p g e v o l g d , gedenkt het W o o r d G o d s , dat hij tot u sprak, als hij zeide : „zoekt en gij zult v i n d e n " ; er is nog hoop voor u om in Christus' bloed g e w a s s c h e n te worden. — E n gij ; die onder des Heeren volk behoort en met bewustheid voor u zeiven van u w aandeel in Christus zijt verzekerd ; gij zult eenmaal uwen v o o r g a n g e r wedervinden." D s P o s t m a in een preek over Lukas 2 : 1—7, d e geboorte v a n Christus, begint zijn toepassing aldus : „ D i t alles dan inziende en beschouwende, toehoorders, w o r d t het zeker ook tijd, om eens n a d e r tot zichzelven in te keeren, en eens te treden tot zelfonderzoek of wij een iegelijk voor zichzelven ons kunnen beroemen in en verblijden over de geboorte v a n den Z a l i g m a k e r . " E n dan, n a een uitval tegen hen, die m a a r een ieder troosten door te z e g g e n dat hun de Z a l i g m a k e r geboren is — , zegt hij : „ W i j dan twijfelen niet, of er zullen onder onze toehoorders nog wel zijn, die zich niet verblijden in de geboorte des H e i l a n d s " ; en v e r d e r : „ O o k vreezen wij, dat er nog onder ons zijn, die zichzelven op valsche gronden geruststellen" ; en verder : „ S p r e k e n wij tot u, o, onze kinderen, als tot het opkomende geslacht, dan w o r d e n wij innig over u bewogen, want v o l g e n s u w e geboorte en opvoeding, onder de w a r e leer der zaligheid, dan zijt gij kinderen des verbonds, m a a r och, hoe weinigen van u be~ toonen met ons dien geboren Z a l i g m a k e r te zoeken, H e m lief te hebben en te v r e e z e n " ; en verder : „Eindelijk wenden wij ons tot u, die u recht moogt verblijden over de geboorte d e s H e i l a n d s — tot u, die in H e m gevonden hebt en nog dagelijks vindt uwen B o r g en M i d d e l a a r bij G o d " . D s Uitterdijk van Schoonhoven in de tepassing van een preek over 1 C o r . 1 : 9. G o d is getrouw ; door welken gij

17

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

De preektrant van de dominé's in de Kerken der Afscheiding in de jaren 1834-1869 - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 51 Pagina's

PDF Bekijken