Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 25

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 25

Een oorspronkelijk Italiaans geschrift. Verschenen in het jaar 1542 te Venetië, waaarvan naar schatting 40.000 exemplaren op last van de inquisitie zijn verbrand.

2 minuten leestijd

verzekering van de vergiffenis onzer zonden, en worden wij, door Zijne gerechtigheid, zélven goed en gerechtvaardigd voor God. Vandaar dat Paulus in zijn brief aan de Philippiërs, op de verzekering dat hij „naar de rechtvaardigheid die in de wet is, onberispelijk geleefd had," volgen laat: „ M a a r hetgeen mij gewin was, dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn, om de uitnemendheid der kennis van Christus Jezus mijnen Heere, om "Wiens wille ik alle die dingen schade gerekend heb, en acht die drek te zijn, opdat ik Christus moge gewinnen, en in Hem gevonden worde, niet hebbende mijne rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof van Christus is, namelijk de rechtvaardigheid, die uit God is door het geloof; opdat ik Hem kenne, en de kracht Zijner opstanding, en de gemeenschaps Zijns lijdens, Zijnen dood gelijkvormig wordende. (Phil. 3 : 6, v. v.) Merkwaardige woorden! Ieder Christen griffele die in zijn hart en bidde God, dat Hij ze hem in hunne volle kracht doe gevoelen. Hoe duidelijk wordt hier door Paulus geleerd, dat ieder die Christus in waarheid kent, de werken der wet nadeelig acht, in zooverre zij hem afleiden van het vertrouwen op Christus, op Wien hij geheel zijne zaligheid grondvesten moet, en hem daarvoor een ijdel zelfvertrouwen in de plaats doet stellen. Paulus, dit denkbeeld ontwikkelende, voegt daaraan toe, dat „hij alles drek acht te zijn, opdat hij Christus mocht gewinnen en in Hem gevonden worden". Hij bewijst daarmede dat wie op de werken vertrouwt, Christus niet gewint, noch ooit met Hem in gemeenschap zal staan. Daar nu op deze waarheid de geheele verborgenheid des geloofs gegrond is, zoo voegt hij, opdat wij zijne bedoeling te beter zouden begrijpen, er nog bij en prent het ons diep in, dat alle eigengerechtigheid en iedere rechtvaardiging op grond van de vervulling der wet door hem verworpen wordt, terwijl hij zich alleen vasthoudt aan die gerechtigheid, welke 25

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 96 Pagina's

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 25

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 96 Pagina's

PDF Bekijken