Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Huwelijk en geboortebeperking - pagina 13

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Huwelijk en geboortebeperking - pagina 13

Drie rapporten aan de Classis 's-Gravenhage van de Gereformeerde Kerken met de aangenomen conclusies inzake de Neo-Malthusiaansche propaganda

2 minuten leestijd

14 tot onderhouding van Zijn scheppingswerk en tot voleindiging van Zijn verbond met Zijn kerk. De mensch is naar het beeld Gods geschapen, en heeft na den val van het hoofd van ons geslacht nog eenige overblijfselen daarvan behouden. Daarom zegt de Heilige Schrift, dat het zonde is te vervloeken (en dus ook te dooden) de menschen, die naar de gelijkenis Gods gemaakt zijn. (Jac. 3 vs. 9). Hoeveel te meer geldt dit verbod dan van het heilig zaad des verbonds, dat de anticonceptionisten, evenals Farao in Egypte Israëls zaad, met den dood bedreigen. God wil dat wij dit heilig zaad in leven houden, en dat wij ons niet vergrijpen aan het heilig zaad des verbonds van Christus en Zijn Kerk. Wel kunnen er ook op het standpunt van de christelijke ethiek gevallen zijn, waarin er geen uitgesproken wet Gods is en de consciëntie zelf moet beslissen, b.v. bij ziekten. Dit geschiede dan na ernstig gebed tot God om wijsheid. III.

DE MIDDELEN OM DE N.-MALTH. PROPAGANDA TE BESTRIJDEN.

De verbreiding van Gods woord, wordt van de zijde der christelijke ethiek als het voornaamste middel beschouwd om de onzedelijke lectuur en praktijken te bestrijden. De Bijbel handelt over de sexueele feiten met de grootste soberheid, en beziet ze altoos bij het licht van Gods Wet. Ook leert Gods woord in het geval van Onan, dat zij die daarin handelen tegen Gods wet des doods waardig zijn. Maar het zegt tevens, dat onder degenen voor wie Christus zijn bloed heeft gestort tot vergeving van hun zonden, hoeren en tollenaars zijn. Door de gelijkenis van den verloren zoon, die zijn goed met hoeren had doorgebracht, doch met berouw en schuldbelijdenis naar huis terugkeert, leert Christus, dat Hij dezulken vriendelijk ontvangt en herstelt in hun waardigheid. Als deze leer der H. Schrift onze kinderen van jongsaf ingeprent wordt, zal ze niet nalaten in hun verder leven goede vruchten af te werpen, zoodat zij leeren bidden en strijden tegen sexueele afdwalingen. De bestrijding beginne dus bij de jeugd. Er is echter in dezen tijd meer noodig dan enkel lezen van de H. Schrift. Gods woord moet ook gebruikt worden tot onderscheiding van valsche leeringen en zondige praktijken. De voorstanders van de N.M. propaganda beweren, dat zij geen onzedelijke dingen beoogen, maar integendeel de zedelijkheid willen bevorderen. Hierin verschillen wij van hen zooals reeds is aangetoond. Zij zullen echter moeten toestemmen, dat zij indirect tot samenleving buiten het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Huwelijk en geboortebeperking - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

PDF Bekijken