Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 20

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 20

Een oorspronkelijk Italiaans geschrift. Verschenen in het jaar 1542 te Venetië, waaarvan naar schatting 40.000 exemplaren op last van de inquisitie zijn verbrand.

2 minuten leestijd

Alles echer komt daarop aan, dat wij diep van onze krankheid en ellende overtuigd zijn en die erkennen. Kij toch, die geen gevoel heeft van zijne kwaal, kan ook de genezing daarvan niet waardeeren. Daarom zegt ook Christus : Z o o iemand dorst, die kome tot Mij en drinke (Joh. 7 : 37), alsof Hij zeggen wilde : Wie zich niet als zondaar erkent en geen dorst gevoelt naar de gerechtigheid, die kan ook niet smaken de liefde van onzen Heere Jezus Christus, welk een genot het is, aan Hem te denken, over Hem te spreken en Hem, in al Zijnen wandel, na te volgen. Als wij nu zoo onze krankheid door middel der wet hebben leeren kennen en erkennen, dan wijst Johannes de Dooper ons als met den vinger op den meest liefdevollen geneesheer, waar hij z e g t : Ziet het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. (Joh. 1 : 29). Hij is het die ons verlost van het zware juk der wet, daar Hij haren vloek en zware bedreigingen opheft en te niet maakt (Gal. 3 : 13) ; Hij is het die onze krankheden heelt en ons vrijmaakt (Joh. 8 : 32) terwijl hij ons terugbrengt tot den staat der onschuld, en het beeld Gods in ons hernieuwt. — Want, zooals Paulus z e g t : Gelijk ze allen in Adam sterven, alzoo zullen ze ook in Christus allen levend gemaakt worden. (1 Cor. 15 : 22). Men wane intusschen niet, dat de zonde die wij van Adam hebben overgeërfd, méér op ons vermag — krachtiger is dan de gerechtigheid van Christus, die eveneens door het geloof op ons is overgegaan. Het moge den schijn hebben alsof de mensch zich met recht beklagen kon, dat hij buiten zijne schuld in zonden ontvangen en geboren wordt, en dat hij deelen moet in de gevolgen der ongehoorzaamheid zijner stamouders, waardoor de dood heerscht over alle menschen ; — dat schijnbaar recht tot klagen is geheel vervallen ; want op dezelfde wijze zonder éénige verdiensten onzerzijds, erlangen wij deel aan de gerechtigheid van Christus, is de dood vernietigd en het eeuwige leven door Hem voor ons verworven geworden. 20

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 96 Pagina's

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 96 Pagina's

PDF Bekijken