Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 49

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 49

Een oorspronkelijk Italiaans geschrift. Verschenen in het jaar 1542 te Venetië, waaarvan naar schatting 40.000 exemplaren op last van de inquisitie zijn verbrand.

2 minuten leestijd

wonderen voor Hem niet noodig, maar juist omdat Hij God was, werden ze door Hem verricht. —Derhalve werkten deze wonderen niet uit dat Christus God werd, maar zij bewezen dat hij in waarheid God was. — Eveneens nu is het ware levendige geloof eene kracht Gods in de ziel van den christen, die wonderbaar werkt en nimmer moede wordt, het goede te doen. — Deze goede werken brengen echter niet te weeg dat de christen waarlijk christen wordt, d.w.z. dat hij rechtvaardig, goed, heilig en Gode welbehagelijk is. — Om dit te worden behoefde Hij die werken niet, maar omdat hij christen is door het geloof, gelijk de mensch Christus God was door Zijne goddelijke natuur, daarom worden ze door hem volbracht. Die goede daden werken dus ook zijne heiliging en rechtvaardiging niet uit, maar zij bewijzen slechts dat hij heilig en rechtvaardig is. — Gelijk alzoo de godheid van Christus oorzaak was der wonderen die hij deed, zoo is ook het door de liefde werkzaam geloof, oorzaak van het goede dat de christen verricht. — En gelijk men van Christus zegt, dat Hij dit of dat wonder heeft gedaan, en deze wonderen niet alleen strekten tot verheerlijking van God, maar ook tot verheerlijking van Christus ais mensch, tot eer en roem van Hem, Die Zijne gehoorzaamheid tot in den dood door zijne opstanding heerlijk van God zag beloond, en Wien alle macht gegeven is in hemel en op aarde; eene macht, die Hij, als mensch, niet bezat; en gelijk Hij dat alles verwierf door de innige gemeenschap die er bestond tusschen het goddelijke W o o r d en de menschelijke natuur in Hem, evenzoo draagt het zich toe bij den christen met het geloof. — Door de innige gemeenschap tusschen zijn geloof en zijne ziel, wordt wat het eene deel toebehoort ook het eigendom van het andere. — En vandaar dat de heilige Schrift soms aan den christen het eeuwige leven toezegt, ter wille zijner goede werken, omdat die werken de vrucht en het getuigenis zijn van zijn levendig geloof, en (zoo als wij dat hierboven hebben voorgesteld) daaruit voortkomen, gelijk het licht 49

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 96 Pagina's

Over de weldaad van Christus, den gekruisigden voor de Christenen - pagina 49

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1935

Brochures (TUA) | 96 Pagina's

PDF Bekijken