Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerk en kerk - pagina 7

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerk en kerk - pagina 7

3 minuten leestijd

de uitverkorenen behooren, en de Kerk als organisme. H e t is wel waar. dat het lichaam ook een organisme is, en die onderscheiding dus op zich zelf niet duidelijk is, maar verba valent usu. Onder de Kerk als organisme zijn we gewoon, te verstaan de Kerk, zooals ze op verschillende levensterreinen en in verschillende organisaties optreedt 1 ) . Bij dat optreden der Kerk doen ook mee velen, die alleen in naam geloovigen zijn 2 ) . Tegen die onderscheiding tusschen de Kerk als lichaam van Christus en de Kerk als organisme of. wil men, tusschen de onzichtbare en de zichtbare Kerk kan niet op goede gronden het donatistische bezwaar tegen Augustinus worden ingebracht, dat men dan twee Kerken zou leeren 3 ) . Bovendien echter doet zich bij het denken aan de Kerk als organisme de vraag voor, of ook nu te belijden is een band tusschen de geloovigen en deze wereld. Spreekt men, ook met het oog op de Kerk op aarde, van de Kerk als de nieuwe menschheid, dan ligt daarin de tendenz, de geloovigen te zien in levensverband met den overigen nog te heiligen kosmos. D a t verband te belijden, is niet onmogelijk, mits men verwerpt het dualisme in welken vorm ook, zoowel in zijn ouden als in zijn anabaptistischen als in zijn modernen vorm 4 ) . D e Schrift leert ook een voorloopige heiliging van dezen kosmos in al zijn verbanden door Christus 5 ) . *) Die opvatting is ook ten volle te verdedigen. D e uitdrukking „Kerk als organisme" brengt de gedachte mee aan al de verbanden, waarin de Kerk op verschillende levensterreinen optreedt '-') T o c h is de Kerk als organisme te zien als de voorloopige openbaring van de nieuwe menschheid. In haar wordt voorloopig de heiliging der menschheid gezien. Indien men haar zoo niet ziet, loopt men altijd gevaar de grenslijn, die de Kerk van de zondige wereld scheidt, te verwarren met die, welke de kerk als instituut scheidt van de andere terreinen, w a a r o p de Kerk optreedt, en alzoo het institutair kerkelijk terrein te zien als het heilige, waartegenover dan de andere als de profane staan. ') Zie voor de voorbeelden, die Augustinus gebruikt, Seeberg. a.w. II. 469 v. 1 ) Het oude dualisme bij het manicheïsme, de gnostiek en M a r d o n . In verbleekten vorm treedt het dualisme op bij het anabaptisme, dat het substantieel bederf van den kosmos leert. V o o r het dualisme in zijn modernen vorm zie K. Barth : „Unerledigte A n fragen an die heutige Theologie" in Die Theologie und die Kirche. 6 ) 1 Cor. 7 : 14, Coloss. 2 : 16—23, 1 Tim. 2 : 1—8, 1 Tim. : 4 1—11. Uitgaande van die voorloopige heiliging van den kosm s ; zijn de uitspraken in Prediker : „Eet uw brood met vreugde, enz." anders te waardeeren dan dat geschiedt door K. Barth in ..Der Christ in der Gesellschaft" in zijn D a s W o r t Gottes und die Theologie, bldz. 52.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 april 1935

Brochures (TUA) | 27 Pagina's

Kerk en kerk - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van woensdag 24 april 1935

Brochures (TUA) | 27 Pagina's

PDF Bekijken