Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Vertellende de loffelijkheden des Heeren - pagina 27

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Vertellende de loffelijkheden des Heeren - pagina 27

Gedenkschrift, bevattende eenige grepen uit de geschiedenis der Gereformeerde Kerk te Delfzijl, gedurende de eerste eeuw vanaf de afscheiding in 1835

5 minuten leestijd

tot a a n d e z e n d a g toe, w a a r o p het eerste e e u w g e t i j d e n a d e A f s c h e i d i n g wordt afgesloten. O n d e r het zingen van Ps. 66 : 5, 6, 10 werd een j u b i l e u m collecte g e h o u d e n voor een te b o u w e n n i e u w e kerk. Als sprekers traden vervolgens op Ds. J. H . L a m m e r t s m a , die n a m e n s d e classis (en tevens n a m e n s d e zusterkerk te A p p i n g e d a m , ) zijn g e l u k w e n s c h e n b r a c h t ; d e H e e r E. G. Broekstra, die n a m e n s d e Geref. School vereeniging een pittig woord sprak en d e Heer B. Kruiger, die als vertegenwoordiger van alle jeugdvereenigingen in d e g e m e e n t e , kerkeraad en g e m e e n t e feliciteerde m e t d e voorrechten door d e n H e e r e g e s c h o n k e n . E e n e a a n g e n a m e verrassing werd ons bereid, toen l a a t s t g e n o e m d e n a m e n s d e vereenigingen eenige mooie b i j b e l s c h e p l a t e n a a n b o o d , b e s t e m d voor d e concistoriekamer, om gebruikt te w o r d e n bij het catechetisch onderwijs — een practisch c a d e a u dat onder hartelijke d a n k z e g g i n g werd a a n v a a r d . 't W a s een mooie a v o n d , die in o p g e w e k t e s t e m m i n g werd d o o r g e b r a c h t . G o e d e w o o r d e n w e r d e n gesproken, a a n g e n a a m afgewisseld door muziek van „ P r i n s H e n d r i k " e n zang van „Crescendo' . O n g e v e e r half elf sloot d e Voorzitter d e z e s a m e n k o m s t m e t dankzegging, n a d a t d e g e m e e n t e s t a a n d e h a d gezongen Ps. 72 : 11. O p e e n v o u d i g e m a a r w a a r d i g e wijze was d e A f s c h e i d i n g herd a c h t — d e l o f f e l i j k h e d e n des H e e r e n waren verteld, d e d a d e n des H e e r e n in het verleden voor d e n geest g e r o e p e n en d e b e d e o p g e z o n d e n dat G o d s o n m i s b a r e zegen moge blijven rusten op de g e m e e n t e ook in het e e u w g e t i j d e dat ze nu w a s ingetreden.

NAAMLIJST v a n d e O u d e r l i n g e n en D i a k e n e n in de Geref. Kerk te Delfzijl v a n 1 8 3 5 - 1 9 3 5 . Ouderlingen: J. H o f s t e e . J. H e m m e s . W . Scheltens. J. Smit. J. Berghuis. J. Meijer. M. d e R a p p e r . J. W i l d v a n k . H. Huisman. K. Smit. J. Dijksterhuis. A . Groothof. L. M e n n i n g a . G. Broekstra. J. E. v. Buuren. A . Smit. T . G. V e e n k a m p . J. A u t s e m a . J. K. Doornbos. J. P o e l m a n . B. Kruiger. P. O . Bleeker. H. Wienke.

J. J. Klok. K. S. v. d. S c h u u r . W . Bosker. P. Bloema. A. E. M i j d e m a . J. S c h u i t e m a . W . M. Stel. A. d e Graaf. G. G. P o e l m a n . J. J. Smit. A. P. Groothof. E. T . L o m m e r t s . J. Balhuizen. K E. Mulder. H . Freeze. S. Schreuder. P. Medok. H G. W e u l e r . S. V e e n d i j k . H . v. d. S c h u u r . J. C. P o e l m a n . K- S. H e m m e s . J. J. Sijdzes. K . D. H u b b e l i n g .

Diaken H. A. S. S. P. K. T.

Visser. Klink. Schreuder. Veendijk. Medok. D. Kuiper. J. Smit.

n: B. J. d e Vries. K. Hofstee. J. H a g e n o u . Jac. Zwarts. R . L. H a a n . Jan Bos. C. G. Oosterling-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

Vertellende de loffelijkheden des Heeren - pagina 27

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

PDF Bekijken