Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De evenwijdige strijd der engelen met de worsteling der volken - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De evenwijdige strijd der engelen met de worsteling der volken - pagina 10

Achtergrond der Hedendaagsche Wereldgebeurtenissen

2 minuten leestijd

En daarom zondert Daniël zich een en twintig dagen af! Hij wil zich voor zijn God verootmoedigen. Hij is voorbidder bij de gratie Gods. Voor hem is er geen andere weg, dan deze weg. Dat hij een koninklijke waardigheid bekleedt, levert voor hem niet de bron van vreugde. Hem gaat de toekomst van 's Heeren bondsvolk ter harte. Het lot der menschheid in de zoo donkere toekomst. O, wat een onuitsprekelijk voorrecht, Gel., wanneer Gods kinderen den nood gevoelen, om naar de binnenkamer te gaan! Het mag ook heden wel van de daken gepredikt: „Gaat in uw binnenkameren, en verbergt u met Daniël eens een en twintig dagen. Wat zijn onze dagen bang! Hoe is de atmosfeer geladen! Wat houdt de beker van Gods grimmigheid veel in! Wat woeden de volken; wat bedenken de vorsten ijdelheid! De revolutievlam laait hoog op. Zal Europa sterven aan de „beschavingskoorts"? Zal de profetie van „den ondergang van het avondland" bewaarheid worden? Wijst niet de rede van den „niet-beschaafden" (?) Abessijnschen gedelegeerde Tecle Hawariata, die dezer dagen met spanning door heel de wereld is beluisterd en gelezen, in die richting? Was ze niet een beschaming voor heel de Europeesche beschaving? Gewaagt de oproep van die gekleurde Keizerin van Ethiopië aan alle moeders der wereld niet van meer menschelijk gevoel, dan alle tot hiertoe gesproken woorden, inzake het schrikkelijk conflict, dat, als God het niet verhoedt, tot een oorlog leiden zal, erger dan den wereldoorlog van 1914? Sprak niet de leider van het Duitsche rijk dezer dagen hemeltergende woorden? Ten aanhoore van die duizendkoppige menigte sprak hij :„Wij zijn meester van het heden en de toekomst beheerschen we volkomen"! En terwdjl hij den eersten steen onder ademlooze stilte metselt van het te bouwen congresgebouw te Neurenberg, spreekt hij onder meer: „Er zijn nu eenmaal lieden, die in plaats van de overbodigheid van hun bestaan in te zien, bidden tot hun ouden God, opdat hij de toekomst in het verleden moge Teranderen. Zoo lang zij zich hiermee in stilte bezighouden, bestaat er voor ons geen aanleiding, hen te storen in hun herinneringen. Trachten zij echter er propaganda voor te maken, dan zullen wij hiervoor snel en grondig een stokje steken. Hun wereld is dood en de dooden moeten zich eindelijk kalm h o u d e n " . . . . Dreigt er dan geen gevaar? Zijt gij dan ziende blind? O, ga in uw binnenkamer; sluit de deur achter u toe en doe als Daniël.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

De evenwijdige strijd der engelen met de worsteling der volken - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

PDF Bekijken