Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Bondsdag 1935 - pagina 23

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Bondsdag 1935 - pagina 23

Openingsrede In de branding / Het nationaal-socialisme als geestesstrooming

3 minuten leestijd

E n de vrucht van deze staatsgemeenschap zal zijn, dat de bestemming des menschen bereikt wordt, n.1. „om in eigen bewustzijn mede Staat te zijn, om zoo de ware zelfbevrijding te b e l e v e n . " E r zijn niet veel woorden voor noodig om het onschriftuurlijke van dit evolutionisme aan te wijzen. Ik mag bij u nog wel een zoo goede functioneering van de Gereformeerde voelhorens onderstellen, dat gij zegt: in deze stroom kunnen wij niet varen. Noch de schepping, noch de val, noch de beteekenis der particuliere genade, noch die der gemeene gratie, wordt hier verstaan. E e n vrijmaking door Christus wordt hier niet gekend. Anti-theïstisch is hier het eenige woord. W e l heeft Brochure I V , toen Brochure III wat al te veel opspraak verwekte, getracht deze grondgedachten wat te camoufleeren, maar teruggenomen is er niet één. Het spreekt vanzelf, dat er op dit standpunt ook geen recht verstaan is van de beteekenis van godsdienst en kerk. Godsdienst wordt gelijk geacht met alle uitingen van geestescultuur, kunst, wetenschap en wijsbegeerte. Z i j mag een plaats naast alle deze, mits zij evenals deze de S t a a t als hooger begrip heilig laat en houdt. Lang en veel ware nog t e spreken over het I d e o l o g i s c h e karakter der beweging, waarbij de absolute werkelijkheid altijd weer „idee" genoemd wordt en deze 'tot zichzelf verwerkelijkende bedrijfsleider der cultuur wordt. T e spreken ware over het i d e a l i s f i s c h e - o p t i m i s t is c h e karakter, waarbij absoluut geloochend wordt het feit van de zonde en haar invloed op den vorm van deze wereld. O p alle punten is h e t Nationaal-Socialisme naar zijn beginselen in strijd met Schrift en belijdenis. E n dat is voor ons beslissend. E n wat niet mag vergeten — in het licht der openbaringsgeschiedenis Gods — : het Nationaal-Socialisme is in lijnrechten strijd met den Pinksterdag en zijn beteekenis, ook voor het maatschappelijk-staatkundige leven. O p den Pinksterdag, die het feest der Kerk is, w a a r zij vervuld wordt tot al de volheid Gods, straalt deze nieuwe positie ook uit naar buiten. D e „laatste d a g e n " breken aan. Pinksteren eischt de v r ij m a k i n g der persoonlijkheid naar Joëls profetie en Petrus' prediking. Jongelingen e"n jongedochters, dienstknechten (slaven) en dienstmaagden (slavinnen) worden vrij, om vervuld met den Geest, G o d te dienen. 21

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 30 Pagina's

Bondsdag 1935 - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 30 Pagina's

PDF Bekijken