Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De evenwijdige strijd der engelen met de worsteling der volken - pagina 20

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De evenwijdige strijd der engelen met de worsteling der volken - pagina 20

Achtergrond der Hedendaagsche Wereldgebeurtenissen

2 minuten leestijd

Griekenland weer klaar. ... „en als Ik zal uitgegaan zijn, zie, zoo zal de Vorst van Griekenland komen." Laat Gods kind dus nooit meenen, dat er ooit vrede op aarde zal zijn. Als de Yorst van Perzië overwonnen is en schadeloos gesteld, dan staat de Vorst van Griekenland klaar. Dat is een speciale aanvoerder uit het kwade-engelenrijk, die het hof van Griekenland bewerkt tot ondergang van het bondsvolk. Hoe heeft de geschiedenis dit bewaarheid! Denk slechts aan Antiochus Epifanes, die zijn woede aan de Joden heeft bekoeld; Jeruzalem heeft geplunderd en voor een deel verwoest. Hij gaf bevel, dat de Joodsche godsdienst moest worden afgeschaft en dat daarvoor in de plaats moest treden de Heidensche godsdienst. Dadelijk werd dit bevel uitgevoerd; de Tempel werd aan Zeus, den afgod, gewijd en op het brandofferaltaar werd „de gruwel der verwoesting", een klein heidensch altaar, geplaatst. Maar die Man verklaart hier aan Daniël, dat Hij zich stellen zal tegen den Vorst van Griekenland, zoodat de koningen alleen zullen kunnen uitvoeren, wat onder de toelating Gods wordt toegestaan. Hij verklaart ons ook, dat er „tot het einde toe krijg zal wezen" (Dan. 9 : 26). Zoolang wTe op aarde zullen zijn, kinderen Gods, zullen we den strijd te voeren hebben, niet tegen vleesch en bloed, maar tegen de overheden en de machten en de geweldhebbers dezer eeuw, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Onze zondesmet blijft in ons, en de kwade engelen werken daarop in. We hebben een gedurigen strijd, nimmer gaat die hier op aarde, in deze bedeeling over. Maar, hebt goeden* m o e d . . . Ik, de Man, de Vorst, met zooveel macht bedeeld, Ik strijd voor U, Daniëls, Ik help u; Ik ondersteun u met de rechterhand Mijner sterkte. Als Perzië's „hofduivel" schadeloos is, staat Griekenlands „hofduivel' klaar. Ten vierde: d. „En daar is niet één, die zich met Mij versterkt tegen dezen, dan ure• Vorst Michaël." Den .strijd tegen die schrikkelijke machten en overheden en geweldhebbers strijd Ik alleen voor u uit en heb daar Michaël toe uitverkoren. Michaël alleen, met zijn legerscharen is in gedurigen kamp voor de kinderen Gods, met de kwade engelen. Daarom staat er: „um vorst Michaël". Die Michaël met zijne engelen legert zich rondom degenen die den Heere vreezen. Zijn de goede engelen niet gedienstige geesten, die tot dienst uitgezonden worden om dergenen wil, die de zaligheid beërven zullen? (Hebr. 1) Zoo is Daniël veilig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

De evenwijdige strijd der engelen met de worsteling der volken - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 september 1935

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

PDF Bekijken