Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening - pagina 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening - pagina 17

verslag van de toespraken, gehouden bij de begrafenis van wijlen Ds. G. van Reenen, in leven emeritus-predikant der Gereformeerde Gemeenten, op Vrijdag 6 September 1935 : voorafgegaan door een korte levensschets met portret

3 minuten leestijd

Het graf omsluit niet voor eeuwig diegenen die in Christus ontslapen zijn. Want de rechtvaardigen, die het aardrijk erfelijk zullen bezitten, zullen weder opstaan. Ziel en lichaam zullen dan weer vereend zijn, om Gade de eer te geven tot in alle eeuwigheid. De rechtvaardigen zullen het eerst opstaan. E n daarna zullen opstaan die tot het verderf zijn overgegeven en dat zal tot afgrijzen zijn. O, mocht dat toch bedacht worden nu het nog tijd is. Die doorluchte dag des gerichts komt zekerlijk. Dat we dan toch mochten behooren bij de zaligen, die in den Heere sterven. Rampzalig zal zijn wie daar niet bij behoort, eeuwig zal de toorn Gods op hem branden en dat om eigen schuld. De Heere mocht het ons toch leeren te sterven voor het graf ons ontvangt; och, dat we den Zone Gods leerden kennen tot ons eeuwig behoud. Dan zullen we eeuwig volmaakt den Heere dienen en het L a m dat geslacht is van voor de grondlegging der wereld. Dat we dan dien Geest der genade en der gebeden deelachtig- wierden, die uitgaat van den Vader en den Zoon. Want de Heilige Geest overtuigt ons niet alleen van zonde en oordeel, maar ook van het onderpand dat wij in den hemel hebben van onze zalige opstanding. De Heere werke daartoe in onze harten die droefheid naar God, dat is onze wensch en bede. De Heere vervulle u met Zijn troost, bedrukte weduwe en kineieren en H i j vervulle de ledige plaats met Zijne genade in Christus Jezus. Toen wij nog voor enkele weken den ontslapene bezochten sprak hij den wensch uit dat de Heere hem nog eenige weken mocht willen sparen, opdat hij zijn arbeid mocht beëindigen. Ook dezen wensch wilde de Heere genadiglijk vervullen. E n nu is mijn wensch, weduwe en kinderen en allen die hier tegenwoordig zijt, dat wij mochten leeren kennen den eenigen Weg des behouds in Christus Jezus en dat ons de eenige troost i n leven en sterven ten deel mocht vallen. Dat geve God, om Zijns grooten Naams wille. D s. A . V e r h a g e n van Middelburg, die vervolgens het woord neemt, acht het een eer en een roeping aan deze geopende groeve te spreken namens Deputaten van de kas voor emeriti. Het is ook een roeping en een eere voor de kerk geweest dezen dienaar, in den tijd dat hij niet kon arbeiden, van het stoffelijk-noodige te voorzien en de kerk zal de weduwe wat betreft dat stoffelijke niet vergeten. Maar bij het stoffelijke zullen wij ons hier niet alleen bepalen. Hoe zouden wij, staande aan deze geopende groeve, kunnen zwijgen van het vele dat God aan en i n dezen knecht Zijn Kerk wilde schenken? Een zware 18

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 september 1935

Brochures (TUA) | 22 Pagina's

De gedachtenis des rechtvaardigen tot zegening - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 6 september 1935

Brochures (TUA) | 22 Pagina's

PDF Bekijken