Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dat zij één zijn - pagina 77

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dat zij één zijn - pagina 77

Een woord speciaal tot de Christelijk Gereformeerden ter gelegenheid van de ..Doleantie-herdenking 1936..

2 minuten leestijd

75 ter kerkeraadsvergadering te komen, en zijn 'bezwaren schriftelijk wil meedeelen, Dan wordt aldus vervolgd: „Het kan den Kerkeraad niet onbekend zijn, dat er „in de Ger. kerken tweeërlei richting of partijen bes t a a n , die door de mannen van meerdere kennis nader „worden verklaard als supra- en infralapsaristen. Die „beide op gereformeerd erf tegenover elkaar staande „partijen loopen in de practijk hunner Leer zeer verre „uiteen, wijl de eerstgenoemde stelt een eeuwig ge,,nadeverbond opgericht met Christus, en de laatste „een tijdelijk genadeverbond opgericht met Abraham „in Christus. „Hoewel ik natuurlijk gaarne mijne onmacht wil „bekennen, het verschil dezer leerstukken niet uit „elkander te kunnen zetten, meen ik toch overtuigd te „wezen, dat hier de oorzaak ligt van mijne bezwaren, „die ik moest openbaren. Wanneer b.v. een supra.1. „zijne uitlegging zal geven over de vraag van het „Doopsformulier, of gij niet geloofd, dat uwe kinderen „in Christus geheiligd zijn, de vraag op welker verklar i n g ik reeds voor 13 jaren stuitte, dan zal hij daarbij „volstrekt moeten denken aan verkiezing of wedergeboorte, maar de infral. stelt zidh daarbij voor het „genade-verbond, als waarin de kinderen met hunne „ouders begrepen zijn." Ook al zouden we moeten aannemen — wat heelemaal niet zeker is — dat dit de bezwaren van al degenen zijn geweest, die in 1901 en de beide volgende jaren, zijn overgegaan tot het stichten van en het zich voegen bij de Chr. Geref. Kerk ter plaatse, zelfs dan nog blijft er van de bezwaren heel weinig over. In 1909 en '10 zijn er weer enkele gezinnen overgegaan naar de Chr. Geref. Kerk. Ook dan zijn geen bezwaren ingediend. De meest uitvoerige brief luidt: „Geachte Vrienden Kerkeraad der Ger, Gemeente te Assen, „Daar ik al eenige jaren de stroming gevoeld heb, welke er van „92 af aan in de kerken gewoeld heefd, en het al erger en erger „begind te worden, zoo is het mij onmogelijk, om langer met mijn „gevoelens met u mede te gaan, en doe bedanken van mijn Lidmaatschap met mijn geheel huisgezin om weer over te „gaan tot ons aloude standpunt bij de Cr, Ger, Gemeente te Assen „(volgt onderteekening) 21 April 1910,"

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1935

Brochures (TUA) | 83 Pagina's

Dat zij één zijn - pagina 77

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1935

Brochures (TUA) | 83 Pagina's

PDF Bekijken