Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Dat zij één zijn - pagina 56

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Dat zij één zijn - pagina 56

Een woord speciaal tot de Christelijk Gereformeerden ter gelegenheid van de ..Doleantie-herdenking 1936..

2 minuten leestijd

54 „De Synode der Christ. Geref, Kerk, „erkennende het belangrijke verschil dat tusschen „separatie en doleantie bestaat, „zelve vaststaande in de overtuiging, dat de Schei„ding van 1834 een werk Gods was, zoowel recht- als „plichtmatig naar Zijn Woord en de Geref. Belijdenis, „de doleantie met haar kerk- en rechtsbeschou„wingen overlatende aan en voor rekening latende van „de Ned. Geref. Kerken, „nochtans bereid om in weerwil van dat onmisken„baar verschil toch met het oog op en krachtens de „eenheid in belijdenis en kerkregeering althans te „pogen, om tot vereeniging te komen en kerkelijk „samen te leven, oordeelt, dat dan alleen zulk een „poging zal kunnen slagen, als „1. over en weer, oprecht en zonder zinsbehoud, „de te vereenigen Kerken erkend worden als ware en „zuivere Geref. Kerken naar belijdenis en Kerkenorde; „2. als, wat de verhouding tot de Nederl. Herv. „Kerk betreft, dit wederzijds wordt uitgesproken, dat „verbreking van de kerkelijke gemeenschap met de „besturen van de Nederl, Herv, Kerk niet alleen, maar „ook met de leden in corporatieven en plaatselijken „zin, door Gods Woord en de Geref, belijdenis „geboden en dus noodzakelijk is; „3, en als geen personen als leden der vereenigde „Kerken mogen worden erkend, dan die instemming „betuigen met de Geref, Belijdenis en Kerkenorde en „dienovereenkomstig wenschen te leven," De stemming over verschillende voorstellen, waaruit het bovengenoemde is aangenomen, werd als zeer ernstig beschouwd en de Voorzitter gaat vóór de stemming — na op 't gewicht dezer stemming gewezen te hebben — voor in ootmoedig gebed tot God, dat Zijn Geest ook in deze stemming de Leidsman der Vergadering zij, 2)

2

)

Acta Leeuwarden 1891, art, 160, pag. 87; zie ook art. 164, pag. 91. Idem art. 166, pa, 92.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1935

Brochures (TUA) | 83 Pagina's

Dat zij één zijn - pagina 56

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 oktober 1935

Brochures (TUA) | 83 Pagina's

PDF Bekijken