Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De dominee in de praktijk - pagina 17

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De dominee in de praktijk - pagina 17

Rede uitgesproken in de Domkerk bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 2 december 1935

3 minuten leestijd

provisioneel karakter dragen" 1 ). Na bijkans een halve eeuw gaat dit provisioneele werk nog, schoon niet ongestoord verder. Het is, in hoofdzaak nog hetzelfde gebleven als ten jare 1876 2). De Synode van 1935 vermeerderde ondanks professoraal contra-advies het leervak der Zending met tot „zoowel de inwendige als de uitwendige", en aanvaardde een wijziging in het Reglement op het Hooger Onderwijs, dat „voorts in alle andere vakken, waaromtrent te eeniger tijd blijken zal, dat aanvulling van het Universitaire Onderwijs noodzakelijk is, aan bepaalde personen leeropdrachten kunnen worden verstrekt" 3 ). Ook hier rees professoraal verzet, vooral uit de pen van Professor Brouwer, die, ten koste van verdieping, vreesde voor verbreeding en overlading der studie. Aan de Synode werd nog gerapporteerd, „dat iemand nog geen specialist voor alle deelen van een vak behoeft te zijn om toch over het geheele vak vruchtbaar onderwijs te kunnen geven". De wensch om het aantal kerkelijke hoogleeraren van twee tot drie aan iedere universiteit op te voeren, in de buitengewone vergadering der Synode van 1915 en in 1934 ter sprake gebracht, bleef pium votum 4). Het verplichte hulppredikerschap eveneens. Maar de volstrekt-universitaire voorbereiding van den dominus practicus hield stand. Ook de buitenlandsche ervaring met de methode van seminaristische voorbereiding verlokt niet tot navolging. De seminariën van heden „zijn niet in staat aan de Kerk een cultureel of liefdevol pastoraat te bereiden" aldus de zeker in onze dagen meest bekende engelsche predikant, Canon Sheppard van St. Paul's Cathedral 5 ). Eén buitenlandsch voorbeeld dus ter vergelijking: in de eerste helft der negentiende eeuw was de toelating tot het predikantschap in de grootste kerk van Engeland, the Church of England, dikwijls ergerlijk slordig. Uit dien tijd, 1839 en later, dateeren ter verbetering de Theologische seminaria aldaar. Voor geheel Engeland waren er slechts zes professoren belast met het doceeren der Theologie, drie te Oxford, drie te Cambridge, van welke zes nog *) Dr. J. H. Gunning J.Hzn., H e t p r o t e s t a n t s c h e N e d e r l a n d , Groningen, 1889, blz. 14. 2 ) Hand. Syn. N.K.H., 1934, blz. 134. 3 ) H a n d . Syn. N.H.K., 1934 in voce. E v e n z o o 1935, blz. 153 vgg., 311, 463. 4 ) T.a.p., 1915, blz. 7 , 1 1 - 1 3 ; 218, 263-269; 1934, de zeer belangrijke blz. 124 vgg. 5 ) C h u r c h o f E n g l a n d N e w s p a p e r , London, 1935, 9-8-: „The theological colleges, so far as they function now, are incapable of giving the Church a cultured or a charitable ministry" (Canon H. R . L. Sheppard).

15

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 2 december 1935

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

De dominee in de praktijk - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van maandag 2 december 1935

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

PDF Bekijken