Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De dominee in de praktijk - pagina 13

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De dominee in de praktijk - pagina 13

Rede uitgesproken in de Domkerk bij de aanvaarding van het hoogleeraarsambt vanwege de Nederlandsche Hervormde Kerk aan de Rijksuniversiteit te Utrecht op maandag 2 december 1935

2 minuten leestijd

valsch optimisme en ongegronde wanhoop. Zoo groeit een leeren zien der vele verschijnselen van het religieus leven op hooger, wijder waarnemingsvlak, dat rustig houdt daar en dan, waar de mensch met enger gezichtskring zoude vreezen of doordraven. Ik denk ook aan de noodzaak van een kring van vriendschap, intenser van persoonlijke bemoeienis dan de professorale. De leekedichter, De Génestet, had ,,van geleerden, och, weinig geleerd". De vakgeleerde heeft te waken, dat hij niet gekenschetst worde als de leermeesters van Nicolaas Beets, nu een eeuw geleden, te Leiden: „kundige, geleerde mannen misschien; maar buiten den stroom der wereld" 1 ). Dan is de kring van jongeren de cirkel, waar om waarheid, schoonheid en wijsheid wordt gestreden. Ook denk ik aan een persoonlijk mystiek leven, dat slechts in beoefening groeien kan en verdiept worden. Aan een oefening daarnaast in die praktische bekwaamheden tot de taak van straks, welke verhoedt, dat de komende eerste Gemeente te zeer tot proefveld worde, zoodat het verwonderlijk is, zoo door groot geduld der al lang in het dorp aanwezige geestelijke „landbouwers" de jonge kweeker-prediker geen rampen verwekt. Menig jong predikant verwijt eigen tekort aan religie, aan religieus-folkloristische kennis, onbekendheid met eeuwenoude, waardevolle traditie, — aan het hem toebetrouwde volk en veel uiterst verdrietige moeilijkheid, voor zoover zij niet een dieper geestelijk conflict raakt, zoude door academische voorlichting » kunnen worden voorkomen. De dominus practicus is dus niet de slangenmensch, die het academisch vel verwisselt voor de daagsche of statige dracht in het bereikte officium. Academische vorming is een levenslang te waardeeren voorrecht. Wee, wie haar later vergeet of versmaadt. De dominus practicus heeft het moeizaam opgestapeld feitenmateriaal niet op snellen termijn van de hand te doen, maar het te transponeeren in de taal, voor het volk en de Kerk van zijn tijd. Hij heeft eerbiedig de taak op zich te nemen om het Woord van God te bedienen aan zijn volk en zijn bepaalde kerk, Heilige Schrift en eigen tijd samen te binden in eisch en boodschap, die gericht, verzoening, leven, hoop en heerlijkheid verkondigt. In Engeland zijn de domini veel meer practici dan ten onzent. Prof. Dr. P. D. Chantepie de la Saussaye, N i c o l a a s Beets, Haarlem, 1904, blz. 18.

13

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 2 december 1935

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

De dominee in de praktijk - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van maandag 2 december 1935

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

PDF Bekijken