Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking - pagina 21

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking - pagina 21

Referaat gehouden op de 13de jaarvergadering van den Geref. Bond, 1918

3 minuten leestijd

heid. D e verschillende ziels-verrichtingen m o e t e n natuurlijk o n d e r s c h e i d e n worden, z o o d a t wij s p r e k e n van d e n k e n , willen en gevoelen. M a a r het is toch o n j u i s t , deze verrichtingen los te m a k e n of los te d e n k e n van den b o d e m , w a a r u i t zij opkomen, van de o n b r e e k b a r e eenheid, die ze draagt, d.i. de ziel en haar leven. En dat geldt evenzeer van het leven van den wedergeborene, van het leven des geIoofs, hetwelk G o d doet o n t s t a a n en opwassen als een v r u c h t der w e d e r g e b o o r t e . W i e dit uit het oog verliest, en in h e t geestelijk leven de wig indrijft, die d a a r een splijting teweegbrengt, zal h a a s t onvermijdelijk wezen en a a r d van het zaligmak e n d geloof v e r k e e r d gaan zien. O o k hierin kan de geschiedenis der theologie en de stichtelijke literatuur der 17de eeuw ons b u i t e n g e m e e n veel leeren. Men kan d a a r i n allerlei min- of meer-geslaagde pogingen o p m e r k e n , om bijeen te h o u d e n w a t dreigde uiteen te vallen, om w e e r s a m e n te binden, wat men zelf eerst had v a n e e n g e scheiden, n. 1. de geloofs-k e n n i s en het geloofs-v e r t r o u w e n. En tot in onze dagen zijn de b e d e n kelijke gevolgen w a a r te n e m e n , die uit een dergelijke scheiding voortvloeien ; één d a a r v a n is de moeilijkheid, om het juist v e r b a n d te zien en te vinden t u s s c h e n h e t voorwerpelijke en h e t o n d e r w e r p e l i j k e . Indien ik het geloof ga b e s c h o u w e n als een w e r k z a a m h e i d van het v e r s t a n d , zij 't d a n van het door den Heiligen G e e s t verlicht v e r s t a n d van den w e d e r g e b o r e n e , en ik zie daarbij niet in, d a t onze k e n n i s , tot s t a n d k o m e n d als v r u c h t v a n een zeer i n g e w i k k e l d proces, w a a r b i j o n z e ge« 21 n

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 31 Pagina's

Voorwerpelijke en onderwerpelijke prediking - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 31 Pagina's

PDF Bekijken