Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Activeering van gemeenteleden - pagina 14

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Activeering van gemeenteleden - pagina 14

,,Kerkopbouw" rapport

2 minuten leestijd

vele gemeenteleden gelegenheid hun activiteit te ontplooien. T o c h zouden veel meer gemeenteleden uitmuntend werk in dezen kunnen doen. Als een vaststaand feit mag aangenomen worden, dat, hoewel over 't algemeen deze diensten door duizendtallen jongeren worden bezocht, het blijvend nuttige effect toch niet zoo groot is. V e l e jongeren bezoeken gedurende korteren of langeren tijd jeugddiensten om dan door gebrek aan voldoende contact en anderszins geen enkelen kerkdienst verder te bezoeken en in hun geestelijke ontwikkeling stil te blijven staan. Stellig is het percentage dergenen, die uit de duizendtallen jeugddienstbezoekers in de groote steden het tot kerklid brengen, gering. Z o n d e r hier in te gaan op de diepere oorzaken van dit verschijnsel, ware bij de jeugddiensten, w a a r gewoonlijk ,,oudere" jongeren komen, een proef te nemen met nakerksche samenkomsten. O o k zouden de pogingen om ze op samenkomsten op een avond-in-de-week te doen komen met verdubbelden ijver voortgezet kunnen worden. E e n ander middel om 'contact te verkrijgen ware het instellen van maandelijksche bijdragen ten behoeve van de jeugddiensten, te betalen bij de jongsten door hun ouders en voor 't overige door de jeugddienstbezoekers zelf. Dit zou deze bezoekers zeker binden. In elk geval zou men zoodoende vele van hunne adressen verkrijgen. E e n breed terrein zou zich daardoor ontsluiten. M e n denke slechts aan het aantal vragen en moeilijkheden, waarmee men te doen zou krijgen, als men de ouders der bezoekers eens zou kunnen spreken. Indien men op een der aangegeven wijzen in gesprek kon raken met een deel der jeugddienst-bezoekers of met hun verzorgers, zou een stroom van werk voor gemeenteleden er het gevolg van zijn en een arbeid van vérstrekkende beteekenis voor heel de kerk en heel ons land. Ongetwijfeld zou deze activiteit onder leiding moeten staan van een zeer ontwikkeld en ervaren geloovige, die vrijwel al zijn tijd eraan zou moeten kunnen geven, want 't is uiterst moeilijk werk. M a a r ook nuttig en noodig. E e n kleine maandelijksche heffing zou wellicht de noodige geldmiddelen verschaffen. T e v e n s rijst hier de vraag: in hoeverre is versterking van het contact met de kerk mogelijk? M e n vervalle daarbij niet in de fout, wellicht onbedoeld den indruk te wekken, als zou het eigenlijke en voornaamste doel zijn menschen lid van de kerk te maken. V e l e jongeren verzetten zich daartegen instinctief en terecht. Dit vooropgesteld zien wij twee mogelijkheden. In de eerste plaats moet er

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

Activeering van gemeenteleden - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

PDF Bekijken