Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afscheiding - Doleantie - pagina 25

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Afscheiding - Doleantie - pagina 25

Getoetst aan het handboek van het kerkrecht der Doleantie

3 minuten leestijd

23 en over allerlei theorieën van kerkzuivering gesproken om f ï h e e v e en zondige positie goed te praten. 06,1 geen verstandsberekening, geen procedure over hier was e e n planmatig zoeken n a a r een uitweg om toch m a a r een 8 h 6ve positie dragelijk voor te stellen, m a a r hier was de impulsie a eeloofs die handelde, toen God tot handelen h e n riep, en toen hun eigen ziel in den blijden dag der verruiming en der reformatie gC

^ G e i m f n t e t het planmatige voorzat bij de Reformatoren, zoo was het ook eens bij den Vader der Afscheiding Hendrik de Cock. Dit wordt tot op den dag van heden door de m a n n e n der Doleantie niet voldoende erkend. De indruk, die t h a n s nog De Heraut wekt, sprekende over de Afscheiding als een reglementaire strijd, is miskenning der historie en een poging om de Afscheiding a a n de zijde der Doleantie te krijgen. Niemand minder dan Dr. Keizer een kenner van dit deel der historie als slechts weinigen schreef in zijn boek „De Afscheiding van 1834" blz. 564: „Men h e e f t opgemerkt dat de Cock m a a r een gebrekkig inzicht had in het gereformeerde kerkrecht. Ik wil niet beweren, dat hij de Politica Ecclesiastica van Voetius h e e f t bestudeerd, zoo min hij eene van te voren logisch in elkander gezette theorie h e e f t uitgewerkt van één of meerdere methoden, w a a r n a a r men te werk kan gaan bij de reformatie der kerk. Geen T r a c t a a t van de reformatie der Kerk is door de Cock geschreven j a r e n vóór d a t de actie, die op de Alscheiding uitliep, een a a n v a n g n a m , zoo min hij een lijfblad had ter zijner beschikking, waarin hij van week tot week kon getuigen tegen het ingeslopen en voortwoekerend bederf in de kerk. Men spreke ook niet bij de Afscheiding op een anachronistische wijze van het „afwerpen van het synodale juk", van h e t „ter h a n d nemen van de reformatie" en het „opzeggen van de gehoorzaamheid aan de synode", hoe waar het ook is, dat m e t de Acte van Afscheiding dit alles werd gedaan door den kerkeraad van Ulrum en degenen, die dit gedenkstuk teekenden. De Afscheiding is niet voorbereid door menschen wèl door den Heere, Die h e t h a r t bereidt en h e t verstand verlicht." Dit woord van Dr. Keizer kan voor de Heraut tot leering zijn. En niet minder acht ik het woord van Dr. Keizer van beteekenis op blz. 567 en het moge vooral doordringen tot hen, die niets liever doen dan ons opkomend geslacht diets maken, dat wij de Afscheiding als eerste Doleantie hebben te bezien. Dr. Keizer schrijft aldaar: A f Ü ? J e r g e t e e c h t e r niet, dat de Cock, vóór hij tot de d a a d der A scheiding kwam, moge hij al biddend en onderzoekend te werk *«n gegaan, als wandelende met God, niet een theorie van reformatie oor zich en zijn geestverwanten h a d geformuleerd. Men is te Ulrum ici Degonnen met een wel doordacht duidelijk uitgewerkt, alomme 6n d0 r Velen bes rok

P e n plan. De geschiedenis deiAfschol , f m bijna een halve eeuw a a n h a a r het h ! ^ beschrijving vooraf, nanaelen gmg voorop. Een theorie, w a a r n a a r m e n zou gaan

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

Afscheiding - Doleantie - pagina 25

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

PDF Bekijken