Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Afscheiding - Doleantie - pagina 26

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Afscheiding - Doleantie - pagina 26

Getoetst aan het handboek van het kerkrecht der Doleantie

3 minuten leestijd

24 handelen, was door de Cock niet opgebouwd. Ziende in het gebod blind in de uitkomst. Wijl men zag in het gebod, ging men bij den aanvang terstond uit van de Schrift en de belijdenis. Aangezien men blind was in de uitkomst, werden met het oog daarop geen voorwaarden gesteld. Daardoor is het kerkbegrip der Afscheiding te Ulrum zoo eenvoudig. Hierin komt zij sterk overeen met de reformatie der 16e eeuw." De beginselen, die door Dr. Keizer worden belicht, en die zoo daghelder laten uitkomen het wezenlijk verschil tusschen Scheiding en Doleantie, moeten aan het opkomend geslacht helder en klaar worden ingeprent. Hier is een roeping voor allen, die met de opvoeding der jeugd zich bezig houden, m a a r met name voor onze predikanten. Dezen zijn het, die op h u n catechisatiën onze jonge lidmaten tot helderheid in deze beginselen hebben te brengen. Wie het Tractaat leest, krijgt gedurig den indruk, hoe moeilijk het is om tot een daad van reformatie te komen, en hoeveel vragen van kerkrechtelijken aard al moeten worden gesteld, en beantwoord, eer dat de stap kan gedaan, die leidt tot breuk met een goddeloos kerkverband. Wie echter onvoorwaardelijk buigt voor Gods Woord, en wie met een teedere ziel voor Gods aangezicht zich afvraagt, wat de weg is, behoeft toch werkelijk niet zoolang in het onzekere te verkeeren om in dezen te handelen en de h a n d aan den ploeg te slaan. Wij behoeven niet te wachten op de oplossing van allerlei theologische en kerkrechtelijke kwesties. Wie Gods Woord tot richtsnoer heeft gekozen, en wie tot de overtuiging komt, dat iets in strijd is met dat Woord, heeft niets anders te doen dan terstond gehoorzaam te zijn, zelfs al zou deze op sommige punten nog niet geheel gereed zijn. Wij kunnen die rest dan wel over laten aan Hem, Die zeide: „zoo gij in Mijn Woord blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen." Niet het plan, dat wij opzetten, niet de kwesties, die wij willen oplossen, niet het kerkrecht, dat wij buigen en kneden kunnen, gelijk in het T r a c t a a t geschiedt, m a a r „gehoorzaamheid" is bij elke reformatie het eerste en h e t laatste woord. Gehoorzaamheid aan God en Zijnen Christus, Gehoorzaamheid a a n Schrift en gereformeerde belijdenis. Wie dit onderschrijft, kan billijken, dat wij eens de Cock, de vader der Afscheiding, n a a s t een Luther en Calvijn hebben geplaatst. Men heeft gezegd, dat er toch een groot verschil is tusschen de machtige beweging uit de 16e eeuw, en de bescheiden actie van de Cock in de 19e eeuw. Maar het hier niet over een reformatorische beweging, want dan s t a a t de 19e eeuw bij de 16e achter. Doch het gaat over een reformatorisch beginsel, en dan mogen, neen, dan moeten wij deze drie helden der reformatie n a a s t elkander plaatsen en zoo niet — dan werpt men zijn eigen glazen in. Wij mogen met meer recht Hendrik de Cock n a a s t een Luther en Calvijn plaatsen, dan dat de m a n n e n van 1886 h u n Doleantie beweging willen koppelen aan de doleantie-actie uit de 17e eeuw. Prof. Wielenga heeft eens in zijn rectorale rede „Doleerende Kerken" het verschil tusschen deze beide

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

Afscheiding - Doleantie - pagina 26

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

PDF Bekijken