Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De droevige gesteldheid van een dwalend mensch - pagina 3

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De droevige gesteldheid van een dwalend mensch - pagina 3

Boet-predikatie over Spreuken 21 : 16

3 minuten leestijd

4 zoet wanneer Gods kinderen dit pad betreden mogen, en zij eene plant met Christus worden in de gelijkmaking Zijns doods, opdat zij Zijne heerlijkheid zouden deelachtig worden. Hebr, 12 : 10. Zoodanigen, en ook die alleen, jagen rechtvaardigheid en weldadigheid na, en hoe donker ooit hun pad zijn moge, zij zullen het leven, rechtvaardigheid en eere vinden. Spreuken 21 : 21. Zulke menschen zijn geen liefhebbers van hunzelven, maar liefhebbers Gods, zij haten het kwade en hoofdzakelijk verloochenen zij hunzelven. Matth. 16 : 24. Deze twee stukken gaan altijd tesamen in een bewandelaar van het pad der godsvrucht. Niet alleen Asaph, maar ook Salomo, de wijste mensch die ooit op aarde leefde, heeft het door smartelijke ervaring geleerd, dat af te dwalen van den weg des verstands zeer droeve gevolgen heeft. H i j schreef ons tekstwoord i n den ouderdom zijns levens, men zou zeggen, door ervaring wijs geworden. Hij zelf getuigt, dat hij zijn oog in niets onttrokken had van alles wat hij begeerde, maar ten einde daarvan moest hij zeggen: dat het was geweest al ij delheid en kwelling des geestes, en dat er geen voordeel in was onder de zon. Pred. 2 : 3—11. Toehoorders, hoe weinig i n aantal zijn i n onze dagen de beoefenaars der ware Godsvrucht, en wat vindt men daartegenover bij velen een jagen en hunkeren naar de dingen van de wereld, een leven en wandelen i n een valschen vrede, i n hoovaardij, in geweld, i n verdrukking van elkander onderling, in den mond al spottend open te doen tot den God des hemels. Ps. 73 : 3—9. O dat allen, die deze zonden bepraktiseeren, i n het bijzonder ook de arme jeugd, die God en Zijne rechten verwerpt en die de ij dele waanwijsheid buiten God, tot haren toevlucht stelt, dit ter harte namen! Arme mensch, is dit uwe sterkte en uw vertrouwen, zijt gy daarin zoo diep weggezonken, dat gij niet meer gedenken kunt aan den korten t i j d uws levens, gaande de inbeeldingen uwes harten zelfs te boven! Gewis dit alles zal zich vleugelen maken i n den aanstaanden dag des Gerichts, binnen een ondeelbaar oogenblik zal het U ontvallen, en uwe naakte en van waarachtige vreeze Gods ontbloote ziel, zal zich bevinden tegenover Hem, waarvan de apostel Paulus zoo nadrukkelijk zegt: „Vreeslijk is het te vallen in de handen des levendigen Gods." Hebr. 10 : 31. Beziet eens Salomo's val, door de bekoorlijkheid van het vleesch verlokt, en Gods ontzettende toorn over de inwoners van Zijn Koninkrijk. O droeve gevolgen voor hem persoonlijk, want om deze oorzaak verwekte God hem tegenpartij ders in Zijn Koninkrijk, en droeve gevolgen voor het volk, want het

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 31 Pagina's

De droevige gesteldheid van een dwalend mensch - pagina 3

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 31 Pagina's

PDF Bekijken