Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wat wil de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding? - pagina 11

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wat wil de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding? - pagina 11

(Een woord tot allen, die de Gereformeerde belijdenis liefhebben)

2 minuten leestijd

Ging nu het alcoholisme buiten de ontwikkeling van het leven der zonde om, dan stond de zaak niet zoo diep ernstig. M a a r het tegendeel is waar. Het alcoholisme is een macht, die heel de samenleving beheerscht en dienstbaar maakt aan de macht van het booze. Altijd is de alcohol voor Satan geweest het middel om duizenden aan zijn zegewagen te binden. Altijd heeft Satan op de drinkgewoonten zijn stempel gedrukt. Zij vormen een macht, die ziel en lichaam omlaag trekt, steeds verder van God, steeds dieper naar de hel. De geest, welke heerscht aan de alcoholtafel, is die der lichtzinnigheid en ijdelheid, der spotternij en der vervloeking. Uit de open kroegdeur klinkt een taal ons tegen, waarbij geen Christen het uithouden kan. Nog altijd geldt de klacht van onzen Heiland : ,,Ik ben een snarenspel dergenen, die sterken drank drinken" (Ps. 69 : 13). Nog altijd is er „gekijf en geklag, roodheid der oogen en wonden zonder oorzaak" (Spr. 23 : 29 v.v.) bij hen, die de alcoholische dranken zoeken. Avond aan avond is de alcohol de geheimzinnige en onweerstaanbare macht, die duizenden den weg der zonde en des doods op drijft. Elke nacht dekt met zijn grauwen .sluier tallooze misdrijven tegen eerbaarheid en deugd onder den invloed van den alcohol bedreven. En deze invloed gaat niet alleen uit van het centrale punt van het alcohol-leven, van de kroeg, maar komt overal voor, waar de alcohol wordt binnengehaald en geëerd. En in dit alles treedt het alcoholisme van onzen tijd met overheerschende macht op, vaak met stoffelijken, altijd met zedelijken dwang. De drinkgewoonten vormen de spil, waarom het leven der ijdelheid zich beweegt. De alcohol is een der machtigste middelen in de hand van Satan om zich te doen gelden als „Overste dezer wereld". W e l k een gevaar voor het leven der geloovigen ! Ook binnen hunnen kring zijn de drinkgewoonten zoo vaak een oorzaak, waardoor zooveel Christelijk leven onderdrukt en zooveel lagere genieting gezocht wordt. Nimmer zijn ze zonder gevaar. Ook daar, waar ze in besloten kring plaats hebben en schijnbaar niemand tot ergernis (d.i. tot het vallen in de zonde) geweest zijn, moeten zij geacht worden het alcoholisme te steunen. Immers, voor de duizenden zwakken in onze maatschappij ligt juist in de

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 17 Pagina's

Wat wil de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding? - pagina 11

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 17 Pagina's

PDF Bekijken