Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Paraphrase van den Brief van den apostel Paulus aan de gemeenten in Galatië - pagina 23

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Paraphrase van den Brief van den apostel Paulus aan de gemeenten in Galatië - pagina 23

6 minuten leestijd

21 Evangeliebelofte e n W e t s b e t r a c h t i n g zijn als t u s s c h e n t w e e gelijke m o g e l i j k h e d e n t o t v e r k r i j g i n g v a n g e r e c h t i g h e i d . (22) Maar d a t leert ' t O u d e T e s t a m e n t wel a n d e r s . Die d i e n s t der s c h a d u w e n h e e f t o n s e n alles w a t w i j d o e n , j u i s t m e t zijn offers, b l o e d p l e n g i n g e n , w a s s c h i n g e n e n z . als o n r e i n e n - i n - o n s z e l f veroordeeld, o p d a t wij d a a r d o o r z o u d e n l e e r e n , d a t wij h e t v a n genade m o e t e n h e b b e n , d.i. v a n de b e l o f t e , w e l k e a a n A b r a h a m als een geschenk g e g e v e n is e n die b e l i c h a a m d is in A b r a h a m s /.non. n.1. in J e z u s C h r i s t u s ; e n d a t h e t a a n k o m t o p geloof in llem. (23) L a a t m e n a a n de w e t geen t a a k t o e s c h r i j v e n , w e l k e h a a r nimmer is opgelegd. M a a r dil w a s h a a r t a a k w e l ! Vóór de k o m s t v a n deze n i e u w e b e d e e l i n g , w a a r i n h e t n u n ó g duidelijker d a n v r o e g e r b l i j k t , d a t h e t alleen a a n k o m t o p geloof, /ijii wij o n d e r de m a c h t d e r s c h a d u w e n bewaakt e n bewaard, opdat deze o n s zou leiden t o t h e t geloof, d a t in d e t o e k o m s t geopenbaard zou w o r d e n . (24) Derhalve, e v e n a l s in s o m m i g e f a m i l i e s een s l a a f , g e n a a m d de paedagoogos, o p d e n z o o n v a n zijn h e e r m o e t p a s s e n e n h e m overal begeleiden m o e t , b . v . n a a r school — zoo h e e f t o o k de sehaduwendienst ons t o t C h r i s t u s g e b r a c h t . O p d a t h e t i n deze nieuwe bedeeling n ó g k l a a r d e r d a n v o o r h e e n zou b l i j k e n , d a t wij g e r e c h t v a a r d i g d w o r d e n u i t ' t geloof. (2r>) Nu evenwel t h a n s de bij u i t s t e k d u i d e l i j k e geloofsbedeeling is gekomen, s t a a n wij n i e t m e e r o n d e r de w e t s r e g e l e n d e r o u d e bedeeling. Nu is de t i j d , d a t wij o n d e r e e n p a e d a g o o g o s s t o n d e n — e n laten vooral d e g e n e n , die o n d e r u v a n J o o d s c h e n b l o e d e zijn e n ziel» daarop l a t e n v o o r s t a a n , d a t wél w e t e n — v o o r b i j ! (26) W a n t gij zijl, nu allen (niet s l e c h t s die p a a r J o d e n o n d e r u, m e t h u n hoogmoedige v e r b e e l d i n g als z o u d e n zij, j a , zij a l l e e n G o d s volk zijn) allen zijt gij t h a n s , d a n k zij d e n i e u w e b e d e e l i n g , de ..f/e/oo/sbedeeling", z o n e n Gods, k i n d e r e n G o d s , n.1. in één e n den/elfden Christus J e z u s . (27) W a n t h e i d e n e n - v a n - a f k o m s t zoo goed als J o d e n - v a n - a f k o m s t — gij d a a r , die in C h r i s t u s zijt ge»loopt., gij h e b t n i e t elk u w eigen k l e e d g e h o u d e n , m a a r gij h e b t «w'n h e t z e l f d e kleed a a n g e d a a n , n.1. C h r i s t u s . Allen d e z e l f d e

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

Paraphrase van den Brief van den apostel Paulus aan de gemeenten in Galatië - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

PDF Bekijken