Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wat wil de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding? - pagina 4

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wat wil de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding? - pagina 4

(Een woord tot allen, die de Gereformeerde belijdenis liefhebben)

2 minuten leestijd

Welnu, tegenover al deze, meest uit onkunde voortspruitende verkeerde antwoorden, willen wij doel en streven van de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding hier in 't kort toelichten. Deze vereeniging is opgericht den 8en Maart 1900, toen een 20-tal broeders uit alle oorden des lands te Utrecht samenkwam, om de vraag te overwegen, hoe wij als Gereformeerde Christenen ons hebben te stellen tegenover het alcoholisme van onzen tijd. Eenigen hunner waren tot het stellen dezer vraag gekomen door de aanschouwing van de verderfelijke macht, die de drinkgewoonten ook binnen den kring der gereformeerde belijders uitoefende ; anderen hadden hun blik meer gericht op den breeden kring van ons volksleven en werden gedrongen door het besef, dat zij als Gereformeerden den verwoestenden invloed van het drankgebruik, zooals dit zich als een ramp van den nieuweren tijd openbaart, niet lijdelijk mochten aanzien. Allen waren er van overtuigd, dat het de plicht is van iederen belijder des Heeren, in 't bijzonder van den Gereformeerde, tegen de zonde in eiken vorm en tegen al, wat haren loop bevorderen kan, te allen tijde te getuigen. Waartegen gevoelden zij zich dus gedrongen op te komen en te strijden ? Tegen één enkele zonde, die der dronkenschap, met voorbijzien van andere ? Geen sprake van. Neen, maar zij zagen in, dat er in de ontwikkeling der historie een ontzettende macht was opgekomen in het maatschappelijk leven van onzen tijd, het alcoholisme; een macht, die als geen andere aan de ontwikkeling van het leven der zonde bevorderlijk is ; een macht, die een der geweldigste middelen is in de hand van den Satan om zijn heerschappij uit te oefenen en zich als Overste der wereld te doen gelden. Het optreden van de G. V . v. D. is dus een actieve daad van het leven des geloofs, zich aansluitende bij de bede : „Uw Koninkrijk koom' toch, o Heer ! Ai, werp den troon des Satans neer". In beginsel is het streven der vereeniging als geloofsdaad dus opgericht tegen de zonde, in welken vorm deze zich ook vertoone ; in hare openbaring richt zij zich tegen een dier maatschappelijke verschijnselen, die in zoo sterke mate den loop der zonde bevorderen, n.1. het alcoholisme. Zij is dus een maatschappelijke vereeniging met een bepaald doel en een

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 17 Pagina's

Wat wil de Gereformeerde Vereeniging voor Drankbestrijding? - pagina 4

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 17 Pagina's

PDF Bekijken