Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De strijd van het Nederlandsche Nieuw-Calvinisme tegen de theologie van Barth - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De strijd van het Nederlandsche Nieuw-Calvinisme tegen de theologie van Barth - pagina 10

2 minuten leestijd

samenbrengen van allerlei studenten uit zoo verscheiden religieus milieu er niet weinig toe bijdroeg, dat alle mogelijke gevaarlijke ketterijen bedektelijk ingevoerd werden in de harten van jonge, Gereformeerde studenten.*) En nu behoorde tot de gevolgen van die kerkelijk-Gereformeerde afweer-houding tegenover de Ned. Chr. Stud. Vereeniging dadelijk ook dit, dat men zich verontrust toonde over de doorwerking van Barthiaansche gedachten in de Gereformeerde studenten-, vooral theologenwereld. Evenwel, al te strak durfde men in de Gereformeerde Kerken aanstonds na 1920 de lijn nog niet aanhalen. Het was bekend genoeg, dat Prof. B A V I N C K in den kring der Ned. Chr. Stud. Vereeniging vele vrienden had. T o t zijn dood toe heeft deze dan ook zijn sympathie voor deze Studenten-beweging bewaard. En met ontroering sprak hij in zijn laatste levensjaren meermalen zijn groote beduchtheid uit over de groeiende stemming van zelfverzekerdheid, welke op en na de Synode van 1920 in de houding inzake het Schriftgezag en de vereering der zuivere leer in de eigen kerkformatie zich openbaarde. B A V I N C K doorleefde aan vleesch en bloed den bitteren ernst der waarheid tot zijn laatsten levensdag toe, dat erkenning van het volstrekte gezag van de H. Schrift niet als met één tooverslag uit alle moeilijkheden verlost, doch er juist midden in brengt en het leven van den modernen cultuurmensch, die tot geloof in Christus verwaardigd werd, overrijk aan aanvechtingen maakt. Maar wat scheen er in Gereformeerd-kerkelijke kringen in en kort na 1920 weinig van dit verootmoedigend besef overgebleven! Intusschen remde de nobele figuur van BAVINCK wel heel stellig, zoodat men niet al te luid in het ,,zalige bezit" van de geopenbaarde waarheid ging roemen. Ik acht deze vrees van mijn Gereformeerde broederen volstrekt niet geheel ongegrond, doch daarover handel ik in dit verband niet verder.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

De strijd van het Nederlandsche Nieuw-Calvinisme tegen de theologie van Barth - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

PDF Bekijken