Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Paraphrase van den Brief van den apostel Paulus aan de gemeenten in Galatië - pagina 6

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Paraphrase van den Brief van den apostel Paulus aan de gemeenten in Galatië - pagina 6

6 minuten leestijd

4 hoe p a r a p h r a s e v e r h e l d e r t ? E n d a a r o m a c h t ik h a a r zeer gew e n s c h t v o o r h e t „ g e w o n e " p u b l i e k ( m e t permissie). E n u geeft m e gelijk, w a n n e e r u wel o v e r w e e g t . Al zou ik u alleen m a a r eens h e r i n n e r e n a a n de t r a d i t i o n e e l e m i s v e r s t a n d e n , welke s o m m i g e s c h r i f t g e d e e l t e n als een s t o f l a a g h e b b e n o v e r d e k t en p r a c t i s c h v o o r de g e m e e n t e Gods uit de S c h r i f t h e b b e n g e s c h r a p t , indien n i e t erger, n.1. t o t zeer ónj a a n t i - s c h r i f t u u r l i j k e u i t s p r a k e n h e b b e n m i s v o r m d . E e n lijstje v a n zulke t e k s t e n gaf de H e e r A. J a n s e eens in 't Geref. J o n g e lingsblad : ,,Zeer v a a k b l i j k t h e t d a n , d a t een t e k s t v a n h e t v r o m e s p r a a k g e b r u i k in den Bijbel zelf een geheel a n d e r e b e t e e k e n i s h e e f t . Zie b . v . de k a n t t e e k e n i n g e n op b e k e n d e t e k s t e n als : Ps. 119 : 25, P s . 116 : 3, P s . 106 : 15, A m o s 6 : 1—7, M a t t h . 7 : 1 4 , Matth. 1 0 : 3 9 , Matth. 1 1 : 2 9 , Matth. 1 7 : 1 0 , Lucas 2 : 14, M a t t h . 7 : 16, P h i l i p p . 1 : 15—18, 3 : 15, 1 J o h . 3 : 20 en 21, Gal. 6 : 8 " . N u is er in b o e k e n en b l a d e n wel heel w a t v e r s c h e n e n om deze en a n d e r e m i s v e r s t a n d e n weg te n e m e n en alzoo den Christen e n h u n W o o r d v a n God t e r u g te geven. M a a r ieder k o o p t geen b o e k e n en ieder b e w a a r t geen b l a d e n . T r o u w e n s , p r e d i k a n t e n w e t e n h e t : zelfs een preek w o r d t wel eens v e r g e t e n , n i e t w a a r ? M a a r d a n d r e i g t t o c h ' t g e v a a r , d a t veel schoone arbeid tevergeefsch is geweest en de s t o f l a a g der m i s v e r s t a n d e n , indien ook al een oogenblik w e g g e n o m e n , zich s t r a k s weer op de S c h r i f t legt en ons zooveel k r a c h t des Geestes o n t h o u d t . Legge m e n d a a r o m de v r u c h t v a n den exegetischen a r b e i d , w a a r t o e God ons g e s l a c h t weer h e e f t v e r w a a r d i g d , in v o o r iederen eenvoudigen schriftlezer g e n i e t b a r e n v o r m v a s t . H e t is t o c h onze plicht om t e v o o r k o m e n , d a t h e t z w a a r d des Geestes, h e t w e l k is Gods W o o r d , v o o r s o m m i g e n onzer p r a c t i s c h een roestig m e s gelijk zou w o r d e n ! De p a r a p h r a s t w o r d t g e d r e v e n door Christus' gebod om t e b e t r a c h t e n de g e m e e n s c h a p der heiligen : d a t elk zich m o e t schuldig w e t e n zijn g a v e n t e n n u t t e en t e r zaligheid der a n d e r e l i d m a t e n gewilliglijk en m e t v r e u g d e a a n te w e n d e n . N u zeg ik nog m a a r een p a a r dingen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

Paraphrase van den Brief van den apostel Paulus aan de gemeenten in Galatië - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1936

Brochures (TUA) | 36 Pagina's

PDF Bekijken