Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Christus' dood en heerlijke overwinning - pagina 86

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Christus' dood en heerlijke overwinning - pagina 86

Verklaard in een Goeden Vrijdag-predicatie over Colossensen 2:14 en twee ..Paasch-predicatiën over Mattheus 28:5 en 6

2 minuten leestijd

een langen duisteren winternacht in de zoete lente. „Ik weet dat gij zoekt Jezus", zeide de engel. Hij is opgestaan, want Hij heeft heerlijk overwonnen. Ziet, Hij gaat u voor naar het verachte Galilea, aldaar zult gij Hem zien! Volk des Heeren, mocht het u vergund worden, dat de vier overdenkingen uit onzen tekst in uw ziel geheiligd werden. Dan zou alle ongeoorloofde vrees uit uw ziel gebannen worden. Het kruis van Christus zou beslag leggen ook op uw uitwendig leven. Al zoudt gij verteren onder de inkortingen, die de Heilige Geest in uw ziel maakte, al uw eigen godsdienst en verrichtingen afkappende — dan zou Gods doel alleen bij u en in u, waarde krijgen om n.1. in den verbonds-Middelaar opgelost te worden. Hij brenge u op die plaats, waar gij van ganscher harte met den dichter zoudt uitroepen: „Hij schenkt uit goedheid, zonder peil, ons 't eeuwig, zalig leven!" Om uw deugden doet Hij het niet volk, want die bezit gij niet. Maar om uw zonden laat Hij het niet, want gij zijt enkel zonde. Waarom doet Hij het dan? Om dat eeuwige verbond, dat van eeuwigheid tusschen God en Christus lag. O, hoe zal ik Hem toch noemen, Dien schoonste aller menschenkinderen, Die dat groote werk der zaligheid vrijwillig op Zich nam, tot eere Zijns Vaders en eenigen troost van allen die Hij ten doel had! Arm volk Gods, Hij alleen zou uw schuldige zielen nog kunnen vrijspreken en uw afgedwaalde zielen weder op het rechte spoor brengen. Zoo hebben wij dezen dag met elkander in de herdenking Zijner opstanding, weer mogen beleven. Hij mocht al onze dwaasheid en zwakheid nog verzoenen in Hem, Dien Hij uit de dooden heeft opgewekt. Hij doe u al meer en meer afzien van het uwe en uitdrijven tot het Zijne. En de wateren die nu tot de enkelen of de knieën raken, mochten nog eens zwemmende wateren worden. De God aller genade leere u dien zoeten Immanuël kennen als 84

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 1936

Brochures (TUA) | 90 Pagina's

Christus' dood en heerlijke overwinning - pagina 86

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 februari 1936

Brochures (TUA) | 90 Pagina's

PDF Bekijken