Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Een kwart-eeuw bekrachtigd - pagina 16

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Een kwart-eeuw bekrachtigd - pagina 16

Gedachtenispreek na 25-jarige ambtsbediening, op 9 Februari 1936 uitgesproken

3 minuten leestijd

ENKELE CITATEN. Het Evangelie van Christus is onmetelijk rijk, en zelfs Christus' gemeente heeft het bij lange na nog niet ten volle gegrepen en alzijdig toegepast. Integendeel, met welk een armzalig Evangelie schijnen vele Christenen zich nog tevreden te kunnen stellen ! . . . . Het Evangelie bergt in zich nog ongepeilde diepten van goddelijke genade, onbegrensde mogelijkheden van toepassing, en kan en zal nog Christus' kerk omgorden met licht en met kracht. Uit: Intree-preek Epe, blz. 23. En nu heeft men het wel vaak over de macht van het woord, maar elk dienaar des Woords weet het maar al te goed, dat hij niet bij machte is, met al zijn woorden ook maar iets te bereiken, of ook maar in één enkele ziel zijn verkondiging van het Evangelie ingang te doen vinden. Ach ! ons woord moge schitteren door schoonheid van vorm en rijkdom van inhoud. Het moge laaien met den gloed van een vurig geloof en een brandende liefde. Het moge gesproken worden met ingespannen kracht, in volhardenden ijver, in trouwe bezieling. Het moge zijn een zuivere verkondiging •an Gods waarheid, een warme prediking van Christus, een lokkende bekendmaking des heils, en wat niet al meer. Tenslotte is het — zelfs in het gunstigste geval! — toch maar een woord, een menschelijk woord. En dus op zichzelf niet verder doordringend dan tot het oor en hoogstens even rimpelend het oppervlak der ziel bij die het hoort. Wat wij nooit tot stand brengen kunnen, zelfs niet bij de meest uitnemende ambtsvervulling, dat doet Hij. Hij werkt mede met het woord Zijner dienaren. Hij paart eraan de onwederstandelijke werking van Zijnen Heiligen Geest. Hij maakt er van het wondere voertuig van Zijn goddelijke kracht. Hij doet er Christus Zelf in den onnaspeurlijken rijkdom Zijner genade in komen tot de zielen. Hij bewerkt er de harten der menschenkinderen mede en Hij zet er de wereld door om. Ziet! zonder die goddelijke kracht is zelfs de Heilige Schrift een doode letter en ook de voortreffelijkste prediking een ijdele klank. Maar die geestelijke krachtwerking Gods bij het gesproken Godswoord maakt dit inderdaad tot een Woord Gods, „levend en krachtig en scherpsnijdender dan eenig tweesnijdend z w a a r d " . . . . U i t : Intree-preek Amsterdam-Zuid, blz. 14. Als wij van „zaligheid" hooren, dan denken wij gewoonlijk al te eenzijdig en uitsluitend aan het eeuwige geluk hiernamaals in den hemel. En gewis, ook dat is erin begrepen. Toch, „zaligheid" zegt veel meer. Eigenlijk beteekent h e t : redding, verlossing, en zoo : behoud en geluk in vollen omvang. Voorzeker, eens daarboven volkomen ons deel; maar toch niet minder, reeds hier op aarde en in dit leven geschonken en genoten. Zaligheid ; dat beteekent, voorwaar! het wandelen in de gouden straten der hemelsche Godsstad in het licht van Gods aangezicht daarginds. Maar het beteekent ook het wandelen

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 februari 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

Een kwart-eeuw bekrachtigd - pagina 16

Bekijk de hele uitgave van zondag 9 februari 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

PDF Bekijken