Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 48

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 48

3 minuten leestijd

Aan de

Galatièrs.

Z o o behandelt dus de apostel Paulus in zijn brieven aan de gemeenten te Rome en te Corinthe, deze als gemeenten van geloovigen. W e l schijnt de brief aan d e G a l a t i s c h e g e m e e n t e n het bovenstaande te verzwakken. In de aanspraak gebruikt hij slechts het woord „gemeenten" zonder nadere aanduiding van heiligen, geroepenen of verkorenen. Aanstonds begint de apostel met zijn verwondering uit te spreken dat zij zoo haast zijn overgegaan tot een ander, valsch Evangelie; hij noemt hen uitzinnig, betooverd, ongehoorzaam, vraagt of zij met den Geest begonnen, voleindigen met het vleesch; of zij tevergeefs geleden hebben (hfdst. 3); hij vreest eenigszins tevergeefs gearbeid te hebben; is in twijfel over hen (hfdst. 4); zij die naar de wet willen leven zijn aan de genade vervallen (hfdst. 5). Evenwel noemt hij de gemeente ook zijn broeders (3 : 15, 6 : 1. 18); zijn kinderkens (4 : 19) die den Geest ontvangen hebben (3 : 2). Hij schrijft: gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoovelen als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan En indien gij van Christus zijt, zoo zijt gij dan Abrahams zaad en naar de beloftenis erfgenamen (3 : 26. 27, 29). Voorts: En overmits gij kinderen zijt, zoo heeft God den Geest zijns Zoons uitgezonden in uwe harten, die roept: Abba, Vader! Zoo dan, gij zijt niet meer een dienstknecht, maar een zoon, en indien gij een zoon zijt, zoo zijt gij ook een erfgenaam Gods door Christus (4 : 6, 7). De Galatiërs zijn van God gekend (4 : 9) kinderen van het nieuwe Jeruzalem (4 : 26) kinderen der belofte, gelijk Isaac (4 : 28); kinderen der vrije (4 : 31) geroepen tot vrijheid, verkregen door Christus (5 : 1, 13). Ofschoon dus het vermanend en tot bekeering dringend woord sterk uitkomt, daar blijven niettemin de gemeenten, als gemeenten der geloovigen erkend. Dat de apostel jegens de Galatiërs een minder rustigen en minder opgewekten toon laat hooren houdt verband met de dwaalleer van het judaïsme welke in de gemeenten aldaar ingang gevonden had. Afwijking van het Evangelie is in des apostels oog gevaarlijker dan de nawerking der zonde in het leven! D e brieven, geschreven

in zijn

gevangenschap.

Dit blijkt o.a. ook duidelijk uit de vergelijking tusschen den brief aan de gemeenten in Galatië, waarin het ging om de leer, en die aan de gemeente van E f e z e e. a. waarin het gaat om een godzaligen levenswandel. Er is haast geen zonde waaraan niet ook christenen in de bloeiende cultuursteden van West-Klein-Azië zich mede schuldig maakten. Toch schrijft hij aan hen als „aan de heiligen die te Efeze zijn en geloovigen in Christus Jezus". 49

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1936

Brochures (TUA) | 76 Pagina's

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 48

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1936

Brochures (TUA) | 76 Pagina's

PDF Bekijken