Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 75

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 75

3 minuten leestijd

zekerheid dat hij naar Gods wet en tot Zijn eer poogt te leven, en aanvankelijk óók leeft; — maar de twijfelaar, de twijfelaar gaat met zulk één nu eens redeneeren! Bij elke opmerking plaatst hij een aanmerking. Neen, de Cat. spreekt van goede werken in vr. 91 niet opdat wij die zouden constateeren om ze als genadekenmerken te gebruiken, maar om ons een norm te geven voor ons handelen, opdat wij weten zouden dat het zóó zwaar, zóó moeilijk is voor ons, zondige menschen, dat het zoo'n nauwe weg en zóó'n enge poort is die weg der heiligmaking! E n zoo zie ik in den Cat. geen controvers, maar wèl in den Catechismus-naar-de-verklaring die bij velen gangbaar is. En als dr. I. het geoorloofd acht om een stervende die tot geen geloofszekerheid kan komen, op te wekken te bidden om op de vrucht des geloofs, bijv. de liefde te zien die de stervende veel betoond heeft, opdat hij daaruit verzekerd worde van zijn heil in Christus, dan is zulk een opwekking in strijd met de leer der Schrift, omdat ze de ziel aftrekt van Christus uit Wien-alleen ons heil èn onze zekerheid is, en neerbuigt naar eigen geloofsvruchten die de Geest gaf, zeker, maar die wij-zelf dan toch ook werkten in onze levensopenbaring. Veel meer past de opwekking tot gebed om bekeering van den twijfel die zonde is, en om de vrijmoedigheid des geloofs door kinderlijk te aanvaarden Gods verbond! Tenslotte beroept dr. C. N . Impeta zich op de Dordtsche artikelen. Hij noemt I, 12, dat de uitverkorenen worden verzekerd van hun verkiezing, als zij de onfeilbare vruchten der verkiezing in zichzelf met een geestelijke blijdschap en heilige vermaking waarnemen. En de vruchten der verkiezing zijn dan: geloof, kinderlijke vreeze Gods, droefheid over de zonde enz. Jammer vind ik dat de schrijver hier niet breeder ingaat op wat ds. D. van Dijk hierover schreef, dat men voorzichtig moet zijn, toch niet te zeggen dat het hier gaat over de verzekerdheid van ons geloof, dat het n.1. echt is, omdat juist dat geloof zelf wordt genoemd als vrucht die ons verzekeren moet; en het klinkt toch wat vreemd om te zeggen: ik ben van de echtheid mijns geloofs verzekerd omdat ik het geloof in mij gevoel. Neen, het gaat hier over de heilige blijdschap, te bevinden dat ons deel hebben aan Christus, wortelt in de eeuwige verkiezing, waardoor we opklimmen tot de hoogste hoogte des geloofs en der geloofsblijdschap als wij onszelf heel duidelijk herkennen als geschreven in Gods eeuwig welbehagen. E n dan zijn nog onderscheidene uitdrukkingen te noemen, te veel om ze alle breedvoerig te bespreken in dit kort bestek, maar die onder hetzelfde gezichtspunt kunnen genomen worden, dat de goede werken bij de geloovigen wel verzekerdheid versterken en bevestigen, maar geen genadekenmerken zijn om daaruit van onwetendheid en twijfel tot zekerheid op te klimmen. E n dan voorts zijn het altoos de geloovigen tot wie Schrift en belijdenis zich keeren, of ook gezegd in de gebruikelijke terminologie: degenen wier geloof ondersteld wordt en van wier geloof wij uitgaan. 76

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1936

Brochures (TUA) | 76 Pagina's

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 75

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1936

Brochures (TUA) | 76 Pagina's

PDF Bekijken