Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 37

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 37

3 minuten leestijd

G e l i j k P e t r u s de relatie e n W o o r d p r e d i k i n g , zoo

heeft aangewezen tusschen wedergeboorte heeft vooral Paulus ons ge-openbaard het

n a u w e v e r b a n d t u s s c h e n w e d e r g e b o o r t e en S a c r a m e n t s b e d i e n i n g .

In Rom. 6 : 3 schrijft de apostel: Of weet gij niet, dat zoovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Hoe eenvoudig staat het daar! In Christus Jezus gedoopt. Dat wil zeggen dat Zijn naam over ons is uitgeroepen en dat wij in Zijn gemeenschap zijn gebracht. Dat alleen Christus' naam hier vermeld wordt, behoeft ons niet ie bevreemden, daar wij weten dat de doopsformule, gelijk wij die kennen in den eersten christelijken tijd (nog) niet werd gebruikt, (vgl. H a n d . 19 : 5.) En nu zegt de apostel van die gedoopten dat zij toen zijn gedoopt in Jezus' dood. Zooals de doopeling geheel in het water werd ondergedompeld, zoodat dit zich boven zijn hoofd toesloot, en hij zich als het ware in een graf van water bevond, zoo is die doopeling in den dood van Christus ondergegaan, ingedompeld, begraven. Toen hij gedoopt werd, is hij dus één met Christus geworden, symbolisch met Hem begraven, zoodat de banden der zonde werden losgemaakt en toen hij uit het water-graf weer opstond, was hij één met Christus in diens opstanding tot het nieuwe leven. En dat is zoo eenvoudig, dat ieder christen, die bij zijn bijbel leeft, daar troost aan hebben kan. V a n d a a r dat Paulus zelfs met een tikje verwijt aan de Romeinen, de pas bekeerden, die toch heusch geen candidaatsbul in de theologie in den zak droegen, vraagt: of weet gij dat niet? Zijt gij zoo bot dat gij dat nog niet weet? M a a r ik ken dan wèl iemand die wel met een candidaatsbul vereerd was, doch zoo in allerlei scholastiek verward zat, dat hij niet wist, of dit nu alleen voor de uitverkorenen was, en zoo ja, hoe of men dat dan weten kon, en of dan alleen de uitverkorenen werden vermaand tot het nieuwe leven; en of bij niet-uitverkorenen de doop dan geen doop was; en hoe de ondersteld-uitverkorenen dan met zulk een text aan moesten, en hoe zulk een text eventueel practisch moest behandeld worden, zoodat ieder er wat aan had. M a a r als wij het spinrag van schoolsche bespiegelingen verscheuren en alleen maar heel eenvoudig in het licht der Schrift gaan staan, dan lezen wij den bijbel niet, als geschreven uitsluitend voor uitverkorenen die zoover zijn, dat zij voldoende de kunst verstaan om naar de regels van de moderne psychologie aan introspectie te doen en bij zichzelf vast te stellen dat zij op grond van hun zelfonderzoek hun staat hebben geconstateerd vast te zijn, zoodat zij nu besluiten dat de doop, aan hen bediend, echt was, en dat zij dus nu dat woord van Paulus op zichzelf moeten toepassen; vreeselijk, wat een omslachtigheid! Zou Cjideon nog het teeken van het vlies hebben noodiq qehad a s hij absoluut vast had geloofd? Als wij inderdaad met onszelf zijn klaar gekomen en ons harte-afgodje op den troon in ons binnenste heihgdommetje hebben ontdekt, dan kunnen wij heusch den doop wel m h e b b e n wi ÜSe?/u , ) 9een teeken meer noodig. Neen, Paulus schrijft hier aan christenen, aan menschen die heel zwak en ootmoedig

38

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1936

Brochures (TUA) | 76 Pagina's

Verbondsmatige zelfbeproeving - pagina 37

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 juli 1936

Brochures (TUA) | 76 Pagina's

PDF Bekijken