Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 29

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 29

3 minuten leestijd

met het negende gebod. Wij hebben zéér veel gedaan. Wij zijn bij meêfderen geweest. Wij zouden meerdere namen kunnen noemen. Alleen noemen wij de aanvangsletter van een van de felste opposanten: F. v. I)r. Wij hadden gemeend, dat wij bij hem indertijd heel wat bereikt hadden, maar een brief met veel aanklachten werd toch geschreven en moest onlangs op de classis behandeld worden. Van harte hopen wij, dat al deze punten nog eens ter sprake komen. Ook hebben wij ziekenbezoek afgelegd bij bezwaarden, om hen in liefde te winnen. Met een der opposanten, F. F. K., die waarschijnlijk voortdurend met Ds. Van H. in contact stond, 'lebben wij nimmer een persoonlijk onderhoud gehad. Zulks werd ons, om redenen, nu niet ter zake doende, ten sterkste ontraden, hoewel wij toch eens een' ernstige poging gedaan hebben, ons persoonlijk met hem in verbinding te stellen. De gelegenheid daartoe werd echter door hem volstrekt afgesneden. d. Ds. Van H. schrijft, (28 Mrt. '36), dat wij nooit in onze prediking werden belemmerd. Nunspeets gemeente weet het wel beter, en zegt: Hoe durft, hoe kan Ds. Van H. zoo schrijven! Onbegrijpelijk! Eens kwam iemand, die kennis genomen had van de artikelen van Ds. Van H., de deur van de pastorie binnen vallen met de woorden: „O, wat kan men toch abominabel (dat is afschuwelijk) liegen". e. Ds. Van H. schrijft, (2o Mrt. '36,) dat wij nooit onze medebroederen in het ambt hebben gewaarschuwd. Maar: onze medebroederen waren het met ons eens. Ze zijn mee uitgetreden. Behalve twee. Met een van deze hebben wij heel vaak over deze zaken gesproken. En hij was het ook eens met ons. Toen plotseling hij ook „zijn kinderen hield voor wedergeboren en in Christus geheiligd". De andere, de jongste broeder, wist het veel beter dan al de overige oudere kerkeraadsleden, met wie hij niet meer samen wilde werken. f. Ds. Van H. schrijft verder op 28 Mrt. '36 (en nu volgt er wat, dat b.v. het Kerkblad van Alkmaar enz. op Zaterdag 11 April '36 overneemt, en cursief laat drukken, want dat is toch wel een heel duidelijk bewijs, dat Ds. T. en zijn kerkeraad heusch niet om principiëele kwesties Christ. Geref. geworden zijn. Ds. Van H. laat er minstens zes gedachte-puntjes achter zetten, plus een uitroepteeken): „In Februari 1936 moest hij nog een poging doen, den tekst van 1905 in handen te krijgen /" Dus vóór dien tijd wist hij (dat is Ds. T.) er niets van. Of niet veel! Waarom wij toen getracht hebben, niet om den tekst, zonder meer, maar om de volledige acta in handen te krijgen, dat doet er eigenlijk niet toe. Alleen zij dit vermeld, dat wij verleden jaar, 27 Maart, zélf aan een der bezwaarden een afschrift van den tekst, waar het om gaat, gegeven hebben. En dat wij zelf zeer lang den tekst in ons bezit hebben. En dat wij misschien wel twintig jaren de bewoordingen ervan kénnen. En dat wij er voortdurend studie van gemaakt hebben (hoewel wellicht niet voldoende), dat bewijst wel het feit, dat wij ons verschillende, niet weinige, brochures en boekwerken aangaande deze brandende kwestie hebben aangeschaft. Verder vermelden wij nog, dat wij, zoolang als wij kunnen lezen, elke week „De Wekker", orgaan der Christ. Geref. Kerk in Nederland, hebben gelezen, wat men ons wel eens zeer kwalijk genomen heeft. Wij begrijpen van Ds. Van H. niet, dat hij niet inziet, hoe dwaas hij handelt, als hij zoo iets durft te publiceeren, nadat hij al gezegd heeft, dat wij instemming met 1905 hadden betuigd. En dat reeds meer dan een jaar 27

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1936

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1936

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

PDF Bekijken