Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 7

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 7

3 minuten leestijd

\

„Ds. Van H. beweert u geen trap na te willen geven, maar zijn stukken „doen niets anders, zijn artikelen druipen van gift en daarbij zijn zij vol „tegenstrijdigheden". Nu willen wij op vele tegenstrijdigheden niet ingaan, den aandachtigen lezer vallen ze gemakkelijk in het oog! Uit Ds. Van H.'s artikelen is het zonder moeite af te leiden, dat 1905 wèl in geding was en bleef! Uit andere stukken, enz., hopen wij dat echter aan te toonen, waarmee voor een ieder, die overtuigd wil zijn, de artikelen van Ds. Van H. e.a. krachteloos zijn gemaakt, en die, als in flagranten strijd met het 9de gebod, moeten worden veroordeeld: a. Toen wij het beroep naar Nunspeet nog onder ons hadden, ontvingen wij 29 Oct. 1931 een schrijven, waarin de vroegere ambtelijke bearbeiding van N.'s gemeente sterk werd becritiseerd: veel gemeenteleden zouden, volgens schrijver, gebrek lijden aan geestelijk voedsel door het steeds hameren op het aambeeld van bevindelijkheid o.m. Wij moesten weten, wat wij deden, als wij besloten naar N. te gaan, hoewel wij daar (zoo schreef hij), behalve „bekeerden" en „bevindelijken" enz., ook gemeenteleden zouden vinden, die verlangen naar gezond frisch Christenleven, en die ons zouden steunen bij onze zware taak, „Nunspeet weer Geref. te maken", wat, zoo geloofde hij, nog mogelijk zou zijn Wij moesten weten wat wij deden, zoo werden wij gewaarschuwd. Let wel: N., bestaande uit twee groepen: le. „bekeerden" en „bevindelijken" (die op hoonende wijze tusschen aanhalingsteekens werden geplaatst) en 2e. gemeenteleden, die gebrek lijden aan geestelijk voedsel, maar die naar gezond, frisch Christenleven verlangen! Of (onderscheiding door anderen gemaakt) „Oud-" en „Nieuw-Nunspeet". Steller van bovengenoemden brief, later een van de bezwaarden, had met andere Nieuw-Nunspeeters hooge verwachtingen van ons, die hen zouden helpen den kerkeraad „om te zetten". En zoo sprak iemand eens: Het zou te hopen zijn, dat de Heere de grijze ambtsbroeders („OudNunsp.") maar spoedig in den hemel op zou nemen! Nu moet u weten, lezer, dat deze broeders nog zeer veel ambtelijken arbeid verrichten, meer dan de anderen, de drie eerste bezwaarden, Fijn van Draat, Smedes en Westerink tezamen! Maar (zoo werd ons, vóór ons heengaan naar Nunspeet de sombere voorspelling gedaan): „een leven in den geest der tweede groep is niet mogelijk, tenzij een afscheiding door de eerste groep plaats vindt". Een afscheiding dus om principiëele kwesties, die nooit, (volgens dezen bezwaarde) opgelost zouden worden, nooit eerder, dan wanneer de groep van „bekeerden" en „bevindelijken" zich zou hebben afgescheiden, waaraan degenen, die „verlangen naar gezond, frisch Christenleven" zouden moeten medehelpen! Nu zouden wij Ds. Van Herksen willen vragen: „Waren nu (volgens u) toch vóór de „afscheiding" de principiëele kwesties al opgelost, zoodat het niet om 1905 ging? Waren nu principiëele kwesties gesuggereerd, die hier wel tientallen jaren om oplossing hebben gevraagd? Die hier zoo langen tijd hebben gebroeid, wat indertijd op de classis-vergadering zoo klaar en helder is uiteengezet door een onzer ouderlingen, H. v. Sloten, die tientallen jaren lang de gemeente heeft bearbeid en haar door en door kent? Die F. v. Dr., Sm. en W. op een der kerkeraadsvergaderingen ernstig heeft gewaarschuwd, hun opvattingen niet tot het uiterste te drijven, om de gemeente er niet aan te wagen!" 5

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1936

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Kerkelijke kwestie te Nunspeet - pagina 7

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 31 juli 1936

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

PDF Bekijken