Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De slaaf vrijgekocht en verlost - pagina 10

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De slaaf vrijgekocht en verlost - pagina 10

2 minuten leestijd

Gods Evangelie, Gods volk en Gods waarheid — en dat bestendig, zonder een eenige uitzondering? Ik heb al de drijvers des vrijen wils bij herhaling uitgedaagd mij een enkel voorbeeld aan te wijzen, waarin de wil des menschen zichzelven tot bekeering leidde; waarin de wil des menschen, zonder de invloeden van bovennatuurlijke genade, een tegenovergestelde richting nam en weder tot God terugkeerde. Neen, mijn broeders! de groeve door den val gedolven is te steil een afhelling, is een te krachtige helling, dan dat de wil des menschen die zou beklimmen! De wil des menschen helt nederwaarts tot den afgrond des verderfs. De mensch wordt door den val in Adam, door de kracht en heerschappij van zonde en satan onderdrukt; al zijn krachten en al zijn vermogens zijn gebonden en vastgeketend. U, zoo klaar mij mogelijk was, hebbende aangewezen, hoe de zondaar van nature door en in de zonden is vastgekneld, zoo noodig ik uw aandacht in de tweede

plaats tot zijn vrijmaking.

II. Ik meen voor dezen tijd genoeg gezegd te hebben van den naam des vrijen wils. Wij wenden ons derhalve tot onzen tekst, waarin wij lezen: „De Heere heeft Jacob vrijgekocht". Merk wel op, mijn vrienden! hier wordt niet g e z e g d : „de Heere heeft de Filistijnen vrijg e k o c h t " . Ook niet: „de Heere heeft Farao of Sanherib of Judas vrijgekocht". Ook wordt er niet van de Amalekieten, de gezworene vijanden des Heeren gezegd, dat God hen vrijkocht. Neen, de Heere is in een eeuwige strijd met hen. De woorden van onzen tekst zijn b e p a a l d : „ D e Heere heeft Jacob vrijgekocht en Hij heeft hem v e r l o s t " ; — vrijkoopen en verlossen zijn in dezen woorden van dezelfde beteekenis — „Hij heeft hem verlost uit de hand desgenen, die sterker was dan h i j " . Wanneer wij letten op de daad der bevrijding, vrijkooping of het verlossende werk des Heeren onzes

11

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 augustus 1936

Brochures (TUA) | 25 Pagina's

De slaaf vrijgekocht en verlost - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van zaterdag 1 augustus 1936

Brochures (TUA) | 25 Pagina's

PDF Bekijken