Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 8

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 8

Referaat, gehouden op de algemeene ledenvergadering der Christelijke Werkgeversvereeniging op 9 September 1936 te 's-Gravenhage

2 minuten leestijd

eischen rustig formuleeren en propageeren. M a a r zoodra haar aanhangers geroepen worden deel te nemen aan het Bestuur van stad en land, ondervinden zij, dat de wiekslag der revolutionaire theorie vertraagd en geremd wordt in de zware luchtlagen der politieke realiteit. O p dezelfde wijze ziet men ook in de wetenschap, hoe de algemeene wijsbegeerte veel meer speelruimte aan de subjectieve levens- en wereldbeschouwing laat dan de vakwetenschappen, welke zich van de structuur der werkelijkheid en van het feitelijk gegevene niet kunnen losmaken, zonder in ijdele speculatie te vervallen. Is daarmede nu de practische samenleving binnen de ordeningen, welke geloovigen en ongeloovigen zonder onderscheid omvatten, tot neutraal terrein geworden? Zeker niet! Immers de goddelijke ordeningen, welke zich in de tijdelijke samenleving geldend maken, zijn op menschelijke vorming, op menschelijke concretiseering aangewezen. Z i j zijn geen natuurwetten welke met blinde noodwendigheid het leven beheerschen, maar practische levenseiscben, welke in vrijheid door den mensch moeten worden vervuld. E n hoezeer daarbij de mensch zijn gebondenheid door boven-willekeurige factoren ervaart, juist in dezen practischen vormingsarbeid moet de Christelijke levens- en wereldbeschouwing haar waarde bewijzen. Voor ik op dit punt nader kan ingaan en ook aan de overige argumenten tegen de principieele noodzakelijkheid eener Christelijke vakorganisatie voor werkgevers aandacht ga wijden, wil ik u allereerst nader bij de hoofdkwestie bepalen, waarom m.i. het geheele hier in 't geding zijnde vraagstuk draait en die ik hiervoren reeds geformuleerd heb als het probleem inzake de verhouding van de Christelijke religie tot het z.g.n. wereldleven. D e geheele vraag, of men op radicaal-Christelijk, Schriftuurlijk standpunt bet recht heeft van een „neutrale zóne" van grooter of ruimer omvang in het tijdelijk wereldleven te 7-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 september 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 september 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

PDF Bekijken