Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 15

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 15

Referaat, gehouden op de algemeene ledenvergadering der Christelijke Werkgeversvereeniging op 9 September 1936 te 's-Gravenhage

2 minuten leestijd

aldus gevatte rijk der natuur de lagere voortrap van het buven-natuurlijke rijk der genade zou vormen. Voor het gebied der natuur wordt niet G o d s souvereine Schepperswil maar de rede als oorsprong aangenomen. Zulks blijkt duidelijk uit Thomas' uitspraak: Het natuurlijk goede is niet daarom goed, wijl G o d het gebiedt, maar God moest bet goede gebieden, omclat bet g o e d , d.w.z. in de redelijk-zedelijke natuur gegrond, is. D e natuurlijke, aan geloovigen en ongeloovigen gelijkelijk ingeschapen r e d e wordt voor het geheele rijk der natuur geëmancipeerd van de Goddelijke Woordopenbaring in Christus Jezus. Z i j wordt op z i c h z e i v e g e s t e l d , a u t o n o o m verklaard en slechts incompetent geacht om de genade-mysteriën der Goddelijke Woordopenbaring te ontsluieren. D e genade moet nu deze in de redefuncties gewortelde natuur tot hoogere boven-natuurlijke volmaking brengen. Er is dus op dit standpunt geen strijd tusschen natuur en genade, maar een onderlinge aangepastheid en aanvullingsverhouding. D e Christelijke religie wordt eenvoudig als een hoogere verdieping boven bet Aristotelisch beeld van het natuurlijk tijdelijk leven gebouwd. Hiermede hangt ten nauwste samen de Roomsche opvatting van den invloed der genade. Volgens haar is de menschelijke natuur door den zondeval niet in den wortel bedorven, maar slechts van de bovennatuurlijke genadegift beroofd. V a n d a a r de Roomsche leer van de natuurlijke verdienstelijkbeid der goede werken. Toch voert deze geheele beschouwing over de verhouding van natuur en genade op Roomsch-Thomistisch standpunt volstrekt niet tot de conclusie van Brunner, dat het natuurlijke leven als zoodanig buiten het Koninkrijk Gods in Christus Jezus zou vallen. Gelijk onze Roomsche mede-Christenen evenmin een Christelijke partijvorming of een Christelijk organisatieleven afwijzen, maar veeleer vooraanstaan in de vor14-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 september 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 september 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

PDF Bekijken