Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 22

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 22

Referaat, gehouden op de algemeene ledenvergadering der Christelijke Werkgeversvereeniging op 9 September 1936 te 's-Gravenhage

2 minuten leestijd

„Mij is gegeven alle macht in Hemel en op aarde." Maar voorzoover in de uitoefening van dit tijdelijk ambtsgezag Christus niet erkend wordt, blijft Zijn koningschap over de ordeningen der gemeene gratie v e r b o r g e n . Z i c h t b a a r , o p e n b a a r wordt het eerst in de Christelijke levensgemeenschap, welke zich ondanks alle zonde harer leden, als geheel binnen baar eigen structuur, onder dit Koningschap wil stellen. Daarmede is de geheele gedachte aan het bestaan eener neutrale zone bij den wortel afgesneden. Paulus' vermaan: ,,'t Z i j gij eet, 't zij gij drinkt, doet het al ter eere G o d s " is geenszins een overspanning van de beteekenis der Christelijke religie, doch drukt nauwkeurig uit de allesbeheerschende wortelpositie dezer laatste tegenover de tijdelijke levensuitingen van den Christus. D e leer inzake het bestaan der z.g.n. adiaphora, een sfeer van zuiver zakelijke neutrale aangelegenheden, is dan ook niet uit de Christelijke religie ontsproten, doch veeleer uit het slechts ten halve Christelijk synthese-schema van natuur en genade. N u geef ik aanstonds toe, dat in de wijze, waarop het leerstuk der gemeene gratie somtijds wordt uitgewerkt, voet werd gegeven aan een dualistische terreinenleer. Ik behoef hierbij slecbts te herinneren aan de later door Dr. Kuyper zelf prijsgegeven opvatting, dat de overheid a m b t e I ij k alleen bij het natuurlijk licht zou behooren te leven en dat mitsdien in het ambtsgebed de naam van Christus niet zou mogen voorkomen. Maar het is duidelijk, dat dit standpunt aan de ware schriftuurlijke beteekenis van dit leerstuk geen recht Iaat wedervaren en dat het, tot de consequenties doorgetrokken, op het radicale dualisme van Brunner moet uitloopen. Men kan nu eenmaal in het centrale probleem der Christelijke levens- wereldbeschouwing geen halfslachtig standpunt innemen. besteld.

21-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 september 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 september 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

PDF Bekijken