Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 13

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 13

Referaat, gehouden op de algemeene ledenvergadering der Christelijke Werkgeversvereeniging op 9 September 1936 te 's-Gravenhage

2 minuten leestijd

nade" een tegenstelling gezocht tusschen s c h e p p i n g en v e r l o s s i n g , of nog liever een onverzoenlijke klove tusschen de structuur van de tijdelijke werkelijkheid, gelijk zij los van het Christelijk geloof gezien wordt, en het boventijdelijke koninkrijk van Christus Jezus. Men meene niet, dat het hier een uitsluitend wetenschappelijk theologisch probleem geldt. Integendeel, hier is wortel en uitgangspunt van heel den Christelijken kijk op het tijdelijk wereldleven in 't gedingl Het schema natuur en genade in den zin, waarin het hier gebruikt wordt, vindt in Gods W o o r d nergens steun. De Woordopenbaring leert ons slechts de radicale tegenstelling tusschen zondeval en verlossing. E n de verlossingsgenade in Christus Jezus staat daarbij niet in tegenstelling tot de natuur der schepping, doch is veeleer het herstel, de wedergeboorte der door de zonde gevallen natuur. Het schema natuur en genade vindt inderdaad zijn oorsprong in de middeleeuwsche poging een synthese, een compromis te treffen tusschen den heidenschen kijk op de structuur van den kosmos, gelijk ze in de Grieksche wijsbegeerte ontwikkeld was, en de Christelijke leer van schepping, zondeval en verlossing. Deze synthese is wel het breedst uitgewerkt bij den grooten denker der middeleeuwen, T h o m a s v a n A q u i n o (13de eeuw na Chr.), wiens gedachtengang nog heden ten dage den Roomschen kijk op de verhouding van de Christelijke religie tot het wereldleven overheerscht. D e ,,natuur", d.i. het wezenskarakter der schepping, werd hier in hoofdzaak gevat overeenkomstig het wereldbeeld van den Griekschen wijsgeer Aristoteles. Uitgangspunt van bet wereldbeeld was niet de Christelijke belijdenis van God's absolute Schepperssouvereiniteit, maar veeleer de proclameering van de souvereiniteit der r e d e . God wordt hier zelve tot de zuivere of absolute Rede. Geheel in overeenstemming met dit uitgangspunt werd het eigenlijk centrum van s men12-

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 september 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

De strijd om het vraagstuk der christelijke vakorganisatie van werkgevers in het licht van een oude strijdvraag in de christelijke levens- en wereldbeschouwing - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van woensdag 9 september 1936

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

PDF Bekijken