Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

,,Gereformeerde verbondsbeschouwing en opvoeding

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

,,Gereformeerde verbondsbeschouwing en opvoeding" - pagina 13

Referaat, gehouden op de vergadering van de Vereeniging voor Chr. Geref. Schoolonderwijs in nederland, op 12 Augustus 1936 te Zwolle

2 minuten leestijd

In de vragen, die gedaan moesten worden, leest ge niets van eenige veronderstelde wedergeboorte, maar wel, dat de vaders beloofden de kinderen te onderwijzen, opdat die zouden komen tot de omhelzing van de beloften Gods. (Diermanse; a.b. 76, v.v.) Er is geen sprake van, dat Calvijn, in dit formulier den Doop grondt op een geheel onzeker zijn, maar op de vaste, zekere belofte Gods. Wij moeten over deze geschriften van den grooten hervormer niet zoo gering denken. Dr Kramer moge schrijven: „Indien de hervormer niets anders geleerd had, zou onder zijn verklaring van den kinderdoop, hoe schoon en waar op zichzelve ook, het oordeel moeten geschreven worden: „Mislukt". Wij onderschrijven dit niet. Calvijns doop- en verbondsleer in den Catechismus van Genève en in zijn Doopsformulier geeft duidelijk de Schriftuurlijke leer aan, zonder menschelijke mengsels. Nog eens: Waar is, dat Calvijn ook andere uitspraken deed. Maar deze dingen heeft hij niet in den Catechismus en in het Doopsformulier als de waarachtig Schriftuurlijke leer der Gemeente opgelegd. Tegenover uitspraken van beroemde mannen, die de wedergeboorte aannemen bij den Doop, staan ook andere getuigenissen. Wij kunnen die allen niet bespreken in dit referaat. Wij moeten aan enkele confessioneele uitspraken nog onze aandacht wijden. III.

Schrift en Belijdenis.

De christelijke gereformeerde Professor L. Lindeboom schreef in zijn protest: „Onze slotsom kan derhalve geen andere zijn dan deze, dat de leer van Dr Kuyper evenmin te vinden is in de Heilige Schrift als in de Gereformeerde Symbolen en dat zij evenzeer tegen de Heilige Schrift als tegen de Gereformeerde Symbolen strijden. (Acta 1905, blz. 171) Die christelijke gereformeerde lijn vinden wij ook bij Calvijn. Wij erkennen nog eens, dat Calvijn uitspraken deed, waarop de voorstanders der veronderstelde wedergeboorte bij den Doop, zich gemakkelijk kunnen beroepen. Maar als zij voorstellen, dat de leer der veronderstelde wedergeboorte enz. de Calvinistische leer is, dan doen ze Calvijn geen recht. Wij hebben dit, naar wij meenen, duidelijk bewezen. Lindeboom stond in zijn bovengenoemde uitspraak zuiver op het standpunt van Calvijn. Calvijn schreef: Voorwaar, degenen, die uitverkoren zijn, worden niet terstond van moeders lijf aan, noch ook alle te zamen, op een en denzelfden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 december 1936

Brochures (TUA) | 24 Pagina's

,,Gereformeerde verbondsbeschouwing en opvoeding

Bekijk de hele uitgave van donderdag 24 december 1936

Brochures (TUA) | 24 Pagina's

PDF Bekijken