Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De Vorst des Levens in Zijn Opstanding en Overwinning - pagina 12

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

De Vorst des Levens in Zijn Opstanding en Overwinning - pagina 12

2 minuten leestijd

11 wedergekeerd, en tot Zion gekomen waren met gejuich, Jes. 35 : 10. Maar de dag der verlossing was nabij, dat een stem van lof en vreugdegezang onder hen zou gehoord worden, en hun vrede zou zijn als een rivier en hunne gerechtigheid als de golven der zee, Jes. 48 : 18. 2. Wij gaan over tot onze tweede hoofdgedachte, waarbij wij zouden onderzoeken: „Welke woorden Christus gesproken heeft." Toehoorders, nu staande in het midden Zijner volgelingen, onder wie enkelen die het feit Zijner overwinning over dood, hel en satan geloofden, doch voor het meerder deel waren bezet met ongeloof, ondanks de plechtige boodschappen, die Hij hun had doen toekomen, vloeit het van Zijne gezegende lippen: „Vrede zij ulieden". Hij betoont Zich wederom als de beloofde Vredevorst, Jes. 9 : 5, in Wiens lippen genade is uitgestort, Ps. 45 : 4; als de fontein des heils, en gaat Hij den hof Zijner kerke met de wateren des heils en des Vredes bevochtigen. Hij is de Heere des Vredes, 2 Thess. 3 : 16, de autheur en verwerver en mededeeler van den Vrede. Reeds eerder had Hij hun den Vrede toegesproken, nog zijnde in den staat Zijner vernedering, Joh. 14 : 27, doch nu spreekt Hij tot hen in den staat Zijner verhooging. Nu immers was Zijn lijden geleden, het „Volbracht" door Hem uitgeroepen, het rantsoen tot hunner verlossing was betaald; hun schuld voor eeuwig uit Gods Boek weggedaan, de schaduwen door Hem vervuld. Welk eene wonderlijke ontmoeting, welk eene over dierbare verrassing! Hoe wonderlijk moet dit hun toegeschenen hebben, want in dezen verhoogden staat hadden zij Hem nog nooit aanschouwd. Wel hadden zij Hem gekend als den Man der smarte, en verzocht in krankheid, Jes. 53 : 3, maar deze verschijning was hun iets vreemds en wrocht in hen schrik en vreeze. Zoo althans meldt ons Lucas: „En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden dat zij een geest zagen", Kap. 24 : 27. Hoe noodig was het dan, dat Hij hunne overleggingen kennende, hun toesprak: „Vrede zij ulieden." Echter is uit hunne vreeze en beroering wel vast te stellen, dat zij deze woorden in hunne volle waarde, lengte en breedte, niet verstaan hebben. Zelfs toen zij tot bedaardheid waren gekomen, en zich verblijdden, als vrucht uit deze vredegroet van den Vorst des Vredes, hebben zij de waarde dezer woorden niet ten volle beseft, want het is de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, voor den hemel bewaard. Daarom leest men zoo nadrukkelijk: „Hij zal ingaan in de vrede; zij zullen rusten op hare slaapsteden, een iegelijk die in zijne oprechtigheid gewandeld heeft."

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

De Vorst des Levens in Zijn Opstanding en Overwinning - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 33 Pagina's

PDF Bekijken