Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Wat is de Evangelische Alliantie? - pagina 18

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Wat is de Evangelische Alliantie? - pagina 18

2 minuten leestijd

verdeeldheid op kerkelijk gebied afnemen. D o c h kerkvragen en belijdenisvragen laat zij rusten, thans meer dan ooit; 't is haar om de menschen te doen. Hierin vertoont de Alliantie haar eigenlijk wel bewust streven. Eukumenische doeleinden, in de directe zin des woords, beoogt zij niet. Zij streeft niet naar eenheid in kerkvorm, belijdenis of liturgie, zelfs niet naar gelijkheid van levensvormen of arbeidsmethoden onder de Christenen, maar zij w i l hen alleen brengen tot diepe blijde erkentenis van een vertrouwen in elkanders geloof. En met bewondering voor de veelkleurigheid der vormen, waarin het Christendom zich bij verschillende volken en rassen openbaart, w i l zij dat geheel laten wat het is en alleen de Christenen, de menschen, levend en krachtig doordringen van 't bewustzijn, dat zij één zijn in Christus. Doch, als zij zich zoo instelt, weet zij tegelijkertijd, met blijde gewisheid, dat haar taak een begin bedoelt der eeuwige verhoudingen. W a n t als de kerken verdwenen zullen zijn en de aardsche verhoudingen, met de aarde zelf, zullen zijn voorbijgegaan, zal er één heilige gemeente vergaderd zijn bij Hem, die haar Heer en Koning is. D i t wil de Alliantie den Christenen telkens weer prediken. W i j zijn niet Hervormd, Gereformeerd, Luthersch, Anglikaansch, Oostersche en Westersche Christenen in de eerste plaats. Dat zijn we maar enkele jaren, tijdens onze aardsche beperktheid; maar we zijn voor alles leden van één eeuwige, geestelijke, heilige, hemelsche gemeenschap. Straks glijden de tijdelijke vormen en onderscheidingen weg; laat ons ze dan nu ook aanzien als van betrekkelijke en voorbijgaande waarde. D e Alliantie predikt in dit opzicht een Christendom „sub specie aeternitatis", onder het gezichtspunt der eeuwigheid; en hoe zeer hebben wij die prediking noodig, wij, die altijd weer meenen, dat het aardsche toch eigenlijk het werkelijke is.

b. De taak der Alliantie in bet beden D e Alliantie heeft een taak voor de Christenen van onze tijd, voor hen individueel. Misschien i§ die taak wel nooit zoo ernstig en zoo noodig geweest, als juist in onze dagen. W a n t de boodschap, de prediking kan ik wel zeggen, van de eenheid in Christus is niet alleen van beteekenis, gelijk tot nu toe werd gezegd, voor de leden van verschillende kerken, zij moet ook gericht worden, en misschien met meer klem dan voorheen, tot de broeders die behooren tot dezelfde kerkelijke gemeenschap. W a n t ook binnen de muren der zelfde kerk, is het met de eenheid in Christus vaak droevig gesteld; laten

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Wat is de Evangelische Alliantie? - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

PDF Bekijken