Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Opnieuw in vrijheid - pagina 29

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opnieuw in vrijheid - pagina 29

Woord van herdenking na een eeuw van reformatie

4 minuten leestijd

27 v der Nederlanden, prins van O r a n j e - N a s s a u , Koniriy Hertog van Luxemburg, enz. enz. ' 'het rapport van O n z e n M i n i s t e r v a n S t a a t belast met Generale Directie v o o r d e zaken d e r H e r v o r m d e Kerk M e i 1841 no. 6, o m t r e n t een a d r e s v a n n den 21 feRadêmaker c.s. i n w o n e r s v a n W i s c h (Gelderland) v e r z o e V r t o c i a t i n g tot het inrigten eener Christelijk A f g e s c h e i LLemeente. gezien het r a p p o r t v a n O n z e n M i n i s t e r v a n rtüie van den 29 M e i 1841 geheim, den R a a d v a n S t a t e boore. geheim ; gezien het Koninklijk besluit v a n den 5 Juli J36; gelet op O n s nader besluit v a n den 9 J a n u a r y 1841 ; ia aanmerking nemende, d a t er geen r e d e n e n b e s t a a n om hnnne toelating te v e r h i n d e r e n , als h e b b e n d e zij een d o o r hen individueel geteekend a d r e s ingediend o v e r e e n k o m s t i g d e bepalingen der g r o n d w e t o p het inleveren v a n v e r z o e k s c h r i f ten. terwijl zij: a. H e t r e g l e m e n t o p het K e r k b e s t u u r en de inrigting der bereids t o e g e s t a n e Christelijke a f g e s c h e i d e n e gemeente te U t r e c h t tot het h u n n e h e b b e n a a n g e n o m e n ; b. Aanwijzing hebben g e d a a n v a n het lokaal tot u i t o e f e n i n g der Esredienst, ten aanzien w a a r v a n is gebleken, d a t het w a t do ligging aangaat d a a r t o e geschikt is, en d a t uit het v e r langde gebruik geen hinder v o o r andere godsdienstige gezindheden of stoornis d e r publieke o r d e en veiligheid te •

duchten is;

C. Verklaard hebben, d a t zij in d e kosten v a n h u n n e E e r e dicnst, mits gaders in d e v e r z o r g i n g v a n h u n n e b e h o e f t i g e n buiten bezwaar van het Rijk zullen v o o r z i e n , a l s m e d e d a t zij nimmer eenige a a n s p r a a k zullen maken o p d e bezittingen, inkomsten en regten v a n het H e r v o r m d K e r k g e n o o t s c h a p of van eenige andere Godsdienstige gezindheid en a a n d e w e t ten van de Staat zullen g e h o o r z a m e n . H e b b e n besloten en hesluiten:

Art. 1. De verzochte toelating w o r d t aan de a d r e s s a n t e n verleend, en mitsdien v e r g u n d het b e s t a a n te W i s c h v a n eene christelijke afgescheidene g e m e e n t e , b e s t u u r d v o l g e n s d e b e palingen van het reglement der Christelijke a f g e s c h e i d e n e

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Opnieuw in vrijheid - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

PDF Bekijken