Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Opnieuw in vrijheid - pagina 12

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Opnieuw in vrijheid - pagina 12

Woord van herdenking na een eeuw van reformatie

6 minuten leestijd

10 in conflict g e k o m e n m e t d e kerkelijke b e s t u r e n , en hebben zij kennis g e m a a k t m e t het koninklijk g e w e l d , d a t w e r d gebruikt om d e i n v l o e d v a n d e r u s t v e r s t o o r d e r s te breken. Koning W i l l e m I m e e n d e h e t zoo g o e d met zijn kerk. D a t was zij g e w o r d e n , zijn k e r k ; of om h e t te zeggen met d e woorden v a n een der meest v o o r a a n s t a a n d e m a n n e n uit die dagen • „ H e t S t a a t s c r e a t u u r v a n W i l l e m I " . Sinds 1816, sinds de k o n i n g het „ A l g e m e e n r e g l e m e n t v o o r het Bestuur der Herv o r m d e K e r k v o o r h e t koninkrijk d e r N e d e r l a n d e n " had uitg e v a a r d i g d , w a s er niet m e e r een kerk, w a a r i n de Gereform e e r d e o r d e n i n g n a a r h e t G e r e f o r m e e r d belijden het leven richtte, h e t w a s g e w o r d e n een g e n o o t s c h a p n a a r het model d e r P r u i s i s c h e s t a a t s k e r k . W i l l e m I m e e n d e het wel goed, het v r o m e w o o r d a a n het eind v a n d e p r o c l a m a t i e van 1813 zegt o n s d a t o p duidelijke w i j z e : „ D o o r d e heilaanbrengend e leer v a n h e t E v a n g e l i e d e r zaligheid, d a t alom onder ons beleden en g e p r e d i k t w o r d t , k e n n e n wij G o d als onze barmh a r t i g e V a d e r , en m o g e n w i j v a n H e m , in den naam van o n z e n H e e r en Z a l i g m a k e r Jezus Christus, d e verhooring onzer g e b e d e n , d e r e i n i g m a k i n g o n z e r h a r t e n , d e vergeving onzer z o n d e n en d e v o o r b e r e i d i n g ter zaligheid vertrouwend s m e e k e n en g e l o o v i g v e r w a c h t e n . O n t e g e n z e g g e l i j k v r o m e w o o r d e n , m a a r d e koning had g e e n inzicht in een k e r k v a n Christus, die vrij v a n alle wereldsche m a c h t , zelf h a a r leven inricht in gehoorzaamheid aan h a a r K o n i n g , n a a r d e goddelijke regelen, in d e Schrift gelegen, en hier, in deze l a n d e n , in d e G e r e f o r m e e r d e belijdenis v a s t g e l e g d . O v e r d e o r g a n i s a t i e v a n zijn kerk dulde hij geen a a n m e r k i n g e n , en een a f k e u r e n d w o o r d o v e r d e afwijking v a n d e G e r e f o r m e e r d e beginselen w e r d niet toegelaten. Ds. M o l e n a a r v a n d e n H a a g h a d het b e s t a a n om dienaangaande een a d r e s te richten a a n al zijne h e r v o r m d e geloofsgenooten, m a a r h e t d u u r d e niet l a n g of deze o v e r i g e n s t r o u w e predik a n t , als d e k o n i n g h e m zijn misnoegen laat blijken, belooft v o o r t a a n zich te o n t h o u d e n v a n alles w a t d e rust in de H e r v o r m d e Kerk zou k u n n e n v e r s t o r e n .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

Opnieuw in vrijheid - pagina 12

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 56 Pagina's

PDF Bekijken