Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Van den Duitschen kerkstrijd - pagina 24

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Van den Duitschen kerkstrijd - pagina 24

3 minuten leestijd

uitwerkingen zooveel mogelijk en men gaat dus ook hier een herziening van den toestand tegemoet. Ook wie niet durven zullen op den duur financieel toch moeten. Of de overheid ingrijpt in het geestelijk leven der kerk? Neen en ja. Wie waarachtig het evangelie predikt en ook in het derde rijk der overheid geeft wat der overheid is, heeft niet de allerminste moeite en komt nimmer met politie in aanraking. Het evangelie is vrij, zonder eenige belemmering. Geloofs- en kerkvervolging is er niet. Dat is laster. Wel is er allengs een zeer ongewenschte verhouding tusschen overheid en kerk ontstaan, een conflict-verhouding, die beide ernstig schaadt en om oplossing schreit. Maar wat is „evangelie"? Nemen wij het concreet. Dr. Martin Niemöller, de bekende Dahlemsche predikant, leidt een betrekkelijk kleine groep van oppositioneelen, die in den laatsten tijd op de volgende punten met de overheid in aanraking kwamen. Vooreerst maakten zij het den trouwen, goeden, positiet orthodoxen dr. Wilhelm Zoellner met zijn rijkskerkcommissie zoo moeilijk, dat de regeering bij gebrek aan resultaat de rijkskerkcommissie losliet en door middel van Hitler's besluit van 15 Febr. 1937 een anderen weg insloeg, n-1. het doen bijeenkomen door middel van kerkelijke verkiezingen van de nationale synode. In de tweede plaats: zoodra het besluit tot het houden van kerkelijke verkiezingen bekend was, stak Niemöller opnieuw een spaak in het wiel; hij eischte met de zijnen, dat de overheid ( ! ) eerst de ketters (n.1. allen die zij ketters noemden en dan met name de Duitsche Christenen) van het kiesrecht in de kerk uitsluiten zou en verklaarde, dat als de overheid hier geen gehoor aan gaf, hij en de zijnen aan de verkiezingen niet mee zouden doen, de komende nationale synode niet als wettig zouden erkennen en den strijd zouden voortzetten. Een dwaze eisch! Dat de overheid n.b. een kerkelijke tucht zou gaan uitoefenen, die door alle niet-Niemöllerianen veroordeeld wordt. Zeer terecht heeft de overheid verklaard, dat zij er niet aan denkt, om aan dezen eisch gehoor te geven en dat zij vaststelt dat de reglementen der kerk, gelijk die op den dag van Hitler's besluit geldende waren, onveranderd voor deze verkiezingen zullen hebben te gelden. Maar dan saboteert Niemöller de verkiezingen en het lieve buitenland schrijft dan: de belijdeniskerk doet aan het „paskwil" der verkiezingen niet mee; de eigenlijke kerk wordt vervolgd en verdrukt; ze is een „kerk-onder-het-kruis" geworden; de nationale synode is een partij-synode. Al heeft in werkelijkheid Niemöller maar een paar procent van het kerkvolk achter zich, het buitenland doet dan alsof hij d e kerk achter zich heeft en blijft hem steunen. In deze situatie is de overheid tot de conclusie gekomen, dat ze feitelijk eerst deze oppositie moet zien te overwinnen, voordat de kerkelijke verkiezingen gehouden worden. Het is jammer, dat de overheid deze taak ontmoet. Maar ze wordt er haast toe genoopt. De kerk heeft geen enkel wettig vertegenwoordigend lichaam; die moet nog gekozen worden; er is -thans „niets" en de overheid heeft de taak te z o r g e n, dat die wettige vertegenwoordiging er ordelijk komt. Maar dat is juist de moeilijkheid. Wat Zoellner met de zijnen niet klaar kon spelen, m o e t zij thans klaarspelen. In deze situatie kwam Niemöller verder in botsing met de overheid over de twee vrije theologische hoogescholen, die zijn groep had opgericht, n.1. te Elberfeld en te Berlijn, beide

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 32 Pagina's

Van den Duitschen kerkstrijd - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1937

Brochures (TUA) | 32 Pagina's

PDF Bekijken