Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Redevoeringen - pagina 35

Bekijk het origineel

PDF Bekijken
+ Meer informatie
Print this document

Redevoeringen - pagina 35

Uitgesproken op de deputaten-vergadering, gehouden te Utrecht op vrijdag 9 april 1937

3 minuten leestijd

ken en haar wijsheid, ook voor alles wat het aardsche leven betreft, met den diepsten eerbied. A l s kenbron en toetssteen voor o n z e g e d r a g i n g e n op staatkundig en maatschappelijk terrein is het g e z a g der Schrift voor ons beslissend. Onze taak bij de stembus is nu het Nederlandsche volk er van te d o o r d r i n g e n , dat bij de Schrift alleen waarachtige veiligheid te v i n d e n is tegen al de ontwrichtende factoren waartegen we te w o r s t e l e n hebben. Er is geen menschelijke dwaling denkbaar waartegen de Heilige Schrift ons geen remedie bieden zou. En nu weet ik zeer wel, dat, als straks de stembus gesloten is en het blijken zal, dat wij ook nu weer een betrekkelijk geringe m i n d e r h e i d in de Staten-Generaal zullen uitmaken, dat we dan g e e n s z i n s alles zullen kunnen verwerkelijken wat wij op dit terrein z o u d e n begeeren. Daarvoor is er te veel verscheidenheid van gevoelen, ook onder hen die overigens bereid zijn met de Goddelijke openbaring te rekenen. Daarvoor zijn er te veel tegenstrijdige gezichtspunten bij zelfs gelijk uitgangspunt. vervult

Dat euvel is niet nieuw. Het is er altijd geweest, wanneer staatkundige groepen op onderlinge saamwerking aangewezen waren. In dit opzicht staan de stukken op het schaakbord zooals ze altijd gestaan hebben. Maar met die vragen hebben we bij de stembus niet te maken. Daar gaat het niet om vorming van Kabinetten, maar om de zegepraal van het eigen beginsel, ojn de winnende kracht van een antirevolutionaire Staatkunde en om den grondslag waarop deze rust. En dan valt niet te betwisten, dat de plaats die onze Staatkundige richting, te midden van andere, inneemt onder ons volk aan waardeering gewonnen heeft. De rustige kracht waarmee de A.R. fractie in de Tweede Kamer — en zoo ook elders — haren vaak moeilijken plicht heeft volbracht, getuigde niet alleen van juist inzicht in de nooden van dezen tijd, maar evenzeer van moed om verantwoordelijkheid te dragen. Ge hebt een zedelijk recht om onbeschroomd voor het kiezerskorps te treden en het opnieuw vertrouwen te vragen voor de komende vierjarige periode. En dat niet op grond van wat eenigen onzer gedaan hebben in de achter ons liggende jaren, maar op grond van de beginselen waarnaar zij gehandeld hebben. W a n t die beginselen waren het waaraan wij allen — ook ikzelf — de 35

Vj

/

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 april 1937

Brochures (TUA) | 41 Pagina's

Redevoeringen - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 9 april 1937

Brochures (TUA) | 41 Pagina's

PDF Bekijken